ustawa emerytalna

Emerytura otrzymywana dotychczas może być wyższa o kilkaset złotych, dzięki ponownemu przeliczeniu kapitału początkowego. Takie uprawnienie daje znowelizowana ustawa emerytalna. 1 maja 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 552), zwanej dalej […]