13.04.2014

4 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Urlop dla poratowania zdrowia a ochrona nauczyciela przed zwolnieniem

Rozpoczynający się właśnie ruch służbowy w placówkach oświatowych to bardzo gorący okres. Jednym z powodów są zwolnienia nauczycieli. Od wielu lat obserwuję tendencję, że sposobem na ucieczkę od ewentualnego rozwiązania umowy jest urlop dla poratowania zdrowia. 

Nie powinien budzić wątpliwości fakt, iż urlop dla poratowania zdrowia jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika, co oznacza, że nie można w jego trakcie ani wypowiadać, ani rozwiązywać stosunku pracy. Tymczasem co rocznie odżywa dyskusja wokół wypowiadania stosunku pracy z art. 20 ust.1 pkt. 2 KN. Dodatkowo, wypracowaniu jednolitego stanowiska nie sprzyjają sprzeczne orzeczenia Sądu Najwyższego. W ostatnim z orzeczeń z dnia 21.10.2013 r. (II PK 22/13) SN orzekł, że pracodawca może składać wypowiedzenie w czasie urlopu zdrowotnego, jak również w okresie złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie takiego urlopu (SO Gdańsk, VII Pa 6/14). Tymczasem we wcześniejszych wyrokach obowiązywał absolutny zakaz. 

Przypomnieć należy, że dyrektor szkoły, gdy otrzyma orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, jest zobowiązany do udzielenia urlopu, jeżeli nauczyciel spełnia wszystkie warunki wymienione w art. 73 ust.1 KN. Zgodnie z nim nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela (kategoryczny nakaz) urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Jeżeli nauczyciel korzysta z urlopu korzysta także z ochrony zgodnej z treścią art. 41 K.p.

I na tym powinna zakończyć się kontrowersyjna dyskusja. Osobiście zgadzam się z takim podejściem do tematu ochrony przed zwolnieniem z pracy w czasie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.

Tymczasem, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 r. (I PZP 4/06), w przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.01.1982 r.- Karta Nauczyciela, nie stosuje się art. 41 K.p. Zdaniem Sądu, nauczyciele mianowani nie mogą korzystać z ochrony w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, czyli np. choroby.

Pamiętać jednak należy, że prawo do urlopu dla poratowania zdrowia jest prawem podmiotowym nauczyciela, co podkreślał sam ustawodawca (zmieniając zasady urlopu lecz go nie usuwając z KN). W czasie urlopu stosunek pracy nauczyciela jest chroniony i rozwiązanie wówczas umowy o pracę jest bezskuteczne (za wyrok SN z dnia 20.04.2001 r., I PKN 377/00 – OSNP 2003/5/115). Dyrektor szkoły jest zobligowany do udzielenia urlopu zdrowotnego i określenia jego długości zgodnie z orzeczeniem lekarskim. Brakuje jednak przepisu, który wprost zakazywałby wypowiadania stosunku pracy w okresie od uzyskania informacji o konieczności udzielenia urlopu, a przed datą jego rozpoczęcia.

Moim zdaniem, do czasu, kiedy nie zostanie wypracowane jednolite stanowisko doktryny, aby uniknąć zwolnienia z pracy mając orzeczenie o potrzebie skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia warto zacząć korzystać z urlopu jeszcze w tym roku szkolnym, w którym spełnia się wszystkie warunki (gdy pozostajemy w stosunku pracy – np. od wakacji). Natomiast w razie rozwiązania stosunku pracy odwoływać się do sądu pracy i powoływać się m.in. na nadużycie prawa podmiotowego przez pracodawcę – art. 8 k.p.  

Natomiast ja siadam do pisania skargi kasacyjnej w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę z nauczycielką mimo otrzymanego orzeczenia o potrzebie skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia (w sprawie VII Pa 6/14).

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

M. 28 stycznia, 2018 o 16:38

Witam. Obecnie przebywam na urlopie dla poratowania zdrowia (27.02.2017-27.02.2018) . Czy bezpośrednio po zakończeniu urlopu,moge wziasc dwa dni opieki na dziecko? Czyli 28.02 i 01.03 ? Czy to oznaczaloby ze ja jestem zdolna do pracy po rocznym urlopie,a jedynie zmuszona zostalam do wzięcia dwóch dni opieki ze względu na dziecko?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 31 stycznia, 2018 o 11:33

Witam, niestety nie rozumiem pytania. Aby wziąć dni wolne celem opieki nad dzieckiem musi Pani wykazać dokumentem, że jest Pani zdolna do pracy i dopiero wówczas może Pani korzystać ze zwolnienia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

M. 1 lutego, 2018 o 11:47

Dziękuję za odpowiedź. Rozumiem,ze w momencie przedstawienia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o mojej zdolności do pracy, po rocznym urlopie dla poratowania zdrowia, moge wziąść jeden lub dwa dni opieki na dziecko? Ale czy to będzie świadczyło o tym ze JA jestem zdolna do pracy ( pomimo tych dwóch dni opieki) czy wykluczy wcześniej przedstawione zaświadczenie. Prosciej piszac…czy ktos moze zarzucić mi,ze przedstawilam zaświadczenie o.zdolności.do pracy a nie wracam do.niej bo biore opieke,a kolejnego trzeciego dnia ide np na zwolnienie lekarskie. Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 lutego, 2018 o 10:53

Opieka na dziecko jest świadczeniem nie związanym z Pani stanem zdrowia. Gorzej ze zwolnieniem lekarskim. Tutaj pracodawca może wnosić o przeprowadzenie kontroli lekarskiej i kwestionować Pani stan zdrowia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: