29.12.2017

72 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Urlop dla poratowania zdrowia od 01.01.2018 r. – trudniej?

Kończy się rok, a z nim zasady dotyczące między innymi urlopów dla poratowania zdrowia. Za chwilę mam Klientkę, która jeszcze pragnie skorzystać z urlopu na tzw. „starych zasadach”. Postanowiłam więc przyjrzeć się zmianom w Karcie Nauczyciela dotyczącym urlopu.

Trochę dziwi mnie wprowadzenie zmian do Karty Nauczyciela ustawą z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Ale widocznie chodziło o to, aby nie było protestów Związków Zawodowych, które pojawiają się zazwyczaj, kiedy chce się zmienić Kartę. Ministerstwo Edukacji uzasadniało wprowadzenie tych zmian nadużywaniem swoich uprawnień przez nauczycieli w tym zakresie. Co ciekawe, urlopy dla poratowania zdrowia finansowane są ze środków samorządów, a nie resortowych. Podkreślają oni, że koszty wynagrodzenia nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia, jak i zastępstwa nauczycieli w tym czasie wynosiły ponad 700 mln zł.

Najważniejszą zmianą dotyczącą urlopów dla poratowania zdrowia będzie to, że orzeczenie o potrzebie skorzystania z urlopu będzie wydawał lekarz medycyny pracy. Do 31 grudnia mógł być to lekarz ubezpieczenia społecznego, czyli taki który zajmował się nauczycielem i znał jego historię zdrowotną.

Dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia – co znaczy, że jeśli nauczyciel posiada uprawnienia do urlopu i orzeczenie lekarskie to dyrektor nie może mu odmówić przejścia na ten urlop, w konkretnie określonych przypadkach. Obecnie nie było takiego wymogu – jeśli lekarz ubezpieczenia społecznego uznał, że jest taka konieczność to wydawał orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Urlop dla poratowania zdrowia ma być udzielony:

  • w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia;
  • choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub
  • choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub
  • na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową – w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

Okres udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nie może przekroczyć jednorazowo roku. 

Z urlopu będzie mógł skorzystać nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć.  Obecnie nauczyciel musiał pracować przez całe 7 lat w pełnym wymiarze zatrudnienia. Zmianę tą oceniam korzystnie, albowiem daje szanse na skorzystanie z urlopu również tym nauczycielom, którzy pracowali na niepełny etat. Dotychczas było to niemożliwe.

Przerwa w pracy pozbawia urlopu, jednak według nowych przepisów tylko ta, która trwa powyżej trzech miesięcy. Karta Nauczyciela określa (art. 73 ust. 1a), że z urlopu dla poratowania zdrowia może skorzystać nauczyciel, który podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu trzech miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole.

 

W praktyce oznacza to, że urlop dla poratowania zdrowia otrzyma nauczyciel, który:
– pracował co najmniej 7 lat bez przerwy przekraczającej trzy miesiące;
– przez cały ten czas pracował w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć;
– bezpośrednio przed wystąpieniem o urlop pracował w pełnym wymiarze godzin.

Zmianą jest to, że na badanie w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia kieruje nauczyciela dyrektor (i za to płaci). W praktyce wygląda to tak, że nauczyciel chcąc skorzystać z urlopu składa pisemny wniosek do dyrektora, który dopiero wówczas skieruje go na badania do lekarza medycyny pracy.

Ustawa określa również, iż nauczyciel będzie musiał się zgłosić do specjalisty w ciągu 30 dni od wystawienia skierowania. 

Lekarz dokonawszy oceny, że nauczyciel spełnia przesłanki do otrzymania urlopu, wyda orzeczenie, w którym określi czas potrzebny na przeprowadzenie leczenia. Orzeczenie wydawane będzie w trzech egzemplarzach – dla dyrektora szkoły, dla nauczyciela (do dokumentacji medycznej) i dla lekarza.

Szczegółowe regulacje, w tym wzór skierowania wystawianego przez dyrektora, określi rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (obecnie na etapie konsultacji społecznych).

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawi natomiast lekarz rodzinny, musi ono zostać potwierdzone przez wojewódzki oddział NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela.

Dla mojej Klientki korzystniej byłoby przejść na urlop dla poratowania zdrowia na tzw. „starych zasadach”. Dlatego też szukałyśmy rozwiązania, jak z nich skorzystać i mam nadzieję, że się nam udało. Wyszła od nas zadowolona i ma jeszcze 3 dni na poszukanie lekarza, który wyda jej odpowiednie orzeczenie 🙂

 

{ 72 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Adam Knopik 18 stycznia, 2018 o 19:26

Pani Karolino, a czy przepisy przewidują jakąś granicę, po przekroczeniu, której na taki urlop nauczycielowi pójść nie wolno, np. czy nauczyciel, któremu pozostał tylko rok do emerytury może z takiego urlopu na poratowanie zdrowia skorzystać, kiedy z góry będzie wiadomo, że po powrocie z urlopu osiągnie już wiek emerytalny i do pracy w zawodzie nauczyciela już nie wróci?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 22 stycznia, 2018 o 16:57

Witam serdecznie, Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Adam Knopik 22 stycznia, 2018 o 21:32

Serdecznie dziękuję za odpowiedź 🙂

Odpowiedz

Ewa 24 stycznia, 2018 o 19:16

Pani Karolino, a jak wygląda sprawa z wypłacaniem pensji w czasie wakacji, jeżeli na urlop poszłam od 15 stycznia (i będę na nim cały rok), ale od września poprzedzającego odejście na urlop miałam stałe nadgodziny? Czy będę miała pensję jak za każdy miesiąc urlopu czy za czas przepracowany w tym roku szkolnym z nadgodzinami wypłacona mi zostanie tzw. średniówka?
Pozdrawiam
Ewa

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 25 stycznia, 2018 o 11:26

Szanowna Pani, za czas urlopu dla poratowania zdrowia przysługuje, zgodnie z przepisami wynagrodzenie zasadnicze z dodatkami (stażowym), nie średnia i nie taka, jak w czasie pracy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Rena 30 stycznia, 2018 o 22:47

Pani Karolino, prosilabym o przyblizenie tematu urlopu dla poratowania zdrowia:jestem pod opieka lekarza kardiologa, lecze się na nad cisnienie czy lekarz medycyny pracy może mi odmowic udzielenia urlopu. Dziękuję I pozdrswiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 31 stycznia, 2018 o 11:30

Witam serdecznie, oto dwa linki ostatnie https://kartanauczycielablog.pl/urlop-dla-poratowania-zdrowia-rozporzadzenie/ oraz https://kartanauczycielablog.pl/urlop-dla-poratowania-zdrowia-od-01-01-2018-r-trudniej. To zależy od lekarza, najlepiej powołać się na kontynuację leczenia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

OLA Okoniewska 6 lutego, 2018 o 01:32

Pani Karolino,

od września 2017 r. przebywam na urlopie dla poratowania zdrowia (urlop zakończy się 31 sierpnia tego roku). Czy w zwiazku ze zmianami dotyczącymi urlopu dla poratowania zdrowia, będę miała prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego za okres ferii zimowych i letnich lub ekwiwalentu pieniężnego za ten czas? Będę wdzięczna za odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 lutego, 2018 o 10:59

Witam. Będę o tym pisać artykuł na blogu. Proszę śledzić 🙂 Pozdrawiam.

Odpowiedz

OLA Okoniewska 27 lutego, 2018 o 22:48

Dziękuję, zatem będę tu systematycznie zaglądać, z nadzieją, że zmiany dotyczą wszystkich nauczycieli obecnie przebywających na urlopie, a nie tylko tych, którzy rozpoczęli/-ną urlop w roku bieżącym.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ola Okoniewska 16 kwietnia, 2018 o 15:10

Pani Karolino, koniec roku zbliża się wielkimi krokami. By uzyskać odpowiedź na moje pytanie, prześledziłam inne artykuły z poradami prawnami i wynika z nich, że przysługuje mi prawo do urlopu uzupełniającego za okres ferii zimowych i letnich (lub ekwiwalentu pieniężnego za ten okres). Przypomnę, iż przebywam na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia od września 2017r. Mam jednak jeszcze dwa pytania do Pani – czy powinnam wystosować pismo do dyrekcji, z prośbą o przyznanie ekwiwalentu za urlop uzupełniający (planowo wracam do pracy od września tego roku)? Jeśli tak, czy obowiązują mnie konkretne terminy na złożenie takiego pisma?Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 kwietnia, 2018 o 23:37

Szanowna Pani, chętnie odniosę się do Pani pytań, jednak nie w komentarzach. Aby Pani pomóc potrzebuję analizy Pani umowy o pracę oraz osobistego kontaktu z Panią. Pozdrawiam i zapraszam do formularza kontaktowego. Pozdrawiam.

Marta 6 lutego, 2018 o 11:49

Czy zwolnienie z tytułu ciąży i następujące po urodzeniu dziecka urlopy macierzyński i rodzicielki liczą się jako przerwy w pracy i uniemożliwiają tym samym wzięcie urlopu zdrowotnego bezpośrednio po tych urlopach?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 lutego, 2018 o 10:51

Co do zasady nie, albowiem one nie przerywają okresu zatrudnienia, jednak wydłuża się czas – przesuwa się okres zatrudnienia uprawniający do wzięcia urlopu dla poratowania zdrowia 🙂 Pozdrawiam.

Odpowiedz

Darek 7 lutego, 2018 o 17:22

Po przepracowaniu w szkole podstawowej 17 lat zatrudniłem się na uniwersytecie jako nauczyciel akademicki. Czy po powrocie do pracy w szkole podstawowej będę mógł skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 lutego, 2018 o 10:46

To zależy czy będzie Pan spełniał przesłanki do jego udzielenia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Honorata 12 lutego, 2018 o 21:10

Pani Karolino mam pytanie odnośnie urlopu dla poratowania zdrowia. W zeszłym roku zaszłam w ciążę i wykryto u mnie cukrzycę. Obecnie jestem na urlopie macierzyńskim, cukrzyca okazała się insulinozależna. Pani doktor diabetolog po zleceniu szeregu badań i z uwagi na duże wahania cukru związane z kamieniem piersią wystawiła mi orzeczenie lekarskie o konieczności przejścia na urlop dla poratowania zdrowia. Dokumenty złożyłam w listopadzie mając nadzieję na skorzystanie na starych warunkach. Dziś dowiedziałam się od Pani dyrektor, że urlop w przypadku mojej choroby nie należy mi się. Mam pytanie, gdzie mogę odwołać się od decyzji, którą jak podejrzewam dostanę na piśmie. Pozdrawiam serdecznie!

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 lutego, 2018 o 12:39

Szanowna Pani, nie rozwiążę Pani problemu w komentarzu. Zapraszam do kontaktu indywidualnego. Zaznaczam jednak, że urlop dla poratowania zdrowia powinien się Pani należeć. Czekam na kontakt od Pani, gdyż należy działać szybko i sprawnie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aga 13 marca, 2018 o 21:53

Witam !
Mam pytanie. Od wrzesnia 2018 chcę iść na urlop zdrowotny ale w grudniu 2018 kończę studia podyplomowe. Czy przebywając na urlopie dyrektor dalej moze mi dofinansować ostatni semestr?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 14 marca, 2018 o 13:30

Witam, tak, może. Wówczas pracownik pozostaje w stosunku pracy i może się dokształcać. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Alicja 19 marca, 2018 o 12:14

Dzień dobry.
jakie choroby zawodowe nauczyciela bibliotekarza uprawniają do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 marca, 2018 o 00:43

Dobry wieczór, to musi orzec lekarz medycyny pracy, ale na pewno schorzenia kręgosłupa, alergie, zwyrodnienia stawów oraz naruszające funkcje ruchowe. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Iwona 21 marca, 2018 o 13:41

Witam, czy nauczyciel każdego przedmiotu może otrzymać ten urlop, jeśli wykaże choroby układu kostno- stawowego ? Uczę j. niemieckiego. Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 22 marca, 2018 o 10:30

Witam, decyzję w tym zakresie podejmie lekarz medycyny pracy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Olga 28 marca, 2018 o 10:11

Dzień dobry,
Czy orientuje się Pani, jak będzie wyglądał powrót do pracy po urlopie dla poratowania zdrowia? Słyszałam, że lekarz medycyny pracy może nie wydać zgody na powrót do pracy po urlopie, który został przecież udzielony z powodu „choroby zawodowej”. Czy to nie jest przypadkiem bilet w jedną stronę? Jeśli lekarz zaordynuje jakieś zabiegi, pobyt w sanatorium w czasie urlopu, to kto ma za to zapłacić?
Pozdrawiam,
Olga

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 kwietnia, 2018 o 23:24

Dzień dobry, decydentem zdrowia nauczyciela jest lekarz medycyny pracy i przecież chodzi o to, aby się ktoś zajął zdrowiem nauczyciela. Nie traktuję tego, jak bilet w jedną stronę. Lekarz wydaje orzeczenie po badaniu pacjenta i przysługuje od jego orzeczenia prawo odwołania się do Komisji lekarskiej. Wszystkie badania, zabiegi i pobyty w sanatorium są finansowane ze Skarbu Państwa. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Iwona 31 marca, 2018 o 23:05

Właściwie na jakiej podstawie lekarz medycyny pracy podejmuje tę decyzję ? Na czym się opiera ?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 kwietnia, 2018 o 23:25

Na podstawie badania osobistego pacjenta oraz dokumentacji medycznej. Na blogu opisana jest dokładna procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia i wydawania orzeczenia o potrzebie jego udzielenia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

JOANNA 7 kwietnia, 2018 o 12:24

Witam. mam zapytanie, czy mogę udać się na urlop zdrowotny, spełniam wszystkie warunki. od września mamy nowego dyrektora, który stosuje mobing. jestem wykończana psychicznie. wiem, że w poprzedniej placówce ta osoba doprowadziła, nauczyciela do szpitala psychiatrycznego. wstawiłam się za dzieckiem niepełnosprawnym, o jego prawa i zaczęła się historia. rozmawiałam anonimowo z kuratorium, kazano opisać całą sytuację itd. nie mam już zdrowia na to. jestem umówiona do psychiatry. chyba mam załamanie nerwowe.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 kwietnia, 2018 o 23:48

Szanowna Pani, jeśli tylko spełnia Pani przesłanki do przejścia na urlop dla poratowania zdrowia to zapewne może Pani na niego przejść. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Łukasz 12 kwietnia, 2018 o 23:37

Witam, czy wniosek o urlop dla poratowania zdrowia może zostać odrzucony przez dyrektora szkoły ? nauczyciel oczywiście spełnia wszystkie wymagania, mało tego – nigdy nie korzystał z ww urlopu przy blisko 30 letnim stażu pracy (nauczyciel mianowany). Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 kwietnia, 2018 o 23:35

Szanowny Panie, nie, nie może zostać odrzucony. Dyrektor nie może kwestionować wniosku, do którego załączona jest zaświadczenie od lekarza orzecznika. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Magdalena 1 maja, 2018 o 20:39

Dobry wieczór,
Jestem nauczycielem dyplomowanym-szkolnym bibliotekarzem z 15-letnim stażem pracy, zatrudnionym na czas nieokreślony. Lekarz medycyny pracy rozpatrujący 27 kwietnia mój wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia zupełnie zignorował dokumentację medyczną potwierdzającą zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i inne schorzenia (przewlekłe bóle głowy i karku, pogorszenie wzroku i zaburzenia widzenia, przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa, problemy z zatokami, alergia na kurz, żylaki kończyn dolnych i nadciśnienie..), komentując, że po zmianach od 1 stycznia 2018 nauczyciel (cytuję) „musi albo miec poważne problemy z gardłem albo leczyć się na schorzenia psychiczne” – inaczej nie ma szans!
Oczywiście zamierzam skorzystać z prawa do odwołania się od tej decyzji i zostało mi na to jeszcze 10 dni..
W związku z moimi dolegliwościami, lekarz reumatolog zaleca poważną rehabilitację, a neurolog wysyła mnie juz do neurochirurga. Bóle kręgosłupa na pewno mają związek z przeciążeniem układu ruchu – po nieszczęsnych reformach w oświacie ciągle „walczę” z tonami podręczników, skacząc po drabinie oraz od września jestem skazana na systematyczne dźwiganie księgozbioru i przenoszenie go z II p. na parter, gdzie wyznaczono nowy lokal dla połączonych bibliotek podstawówki i dawnego gimnazjum..
Czy Pani zdaniem jest szansa, że odwołanie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy coś zmieni w mojej sprawie?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 maja, 2018 o 13:21

Szanowna Pani, nie mam możliwości odpowiedzieć na Pani pytanie w komentarzu. Jeśli oczekuje Pani ode mnie pomocy, to zapraszam do kontaktu prywatnego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Katarzyna 13 maja, 2018 o 10:38

Witam! Kiedy należy złożyć wniosek o urlop na poratowanie zdrowia,chcąc rozpocząć go 1 września?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 maja, 2018 o 13:03

Dzień dobry, nie ma ustawowego terminu, aby przejść na urlop. Termin powinien być obiektywny, aby dyrektor miał możliwość wystawić Pani skierowanie do Lekarza Medycyny Pracy i ewentualnie się odwołać.

Odpowiedz

Joanna 4 czerwca, 2018 o 15:23

Witam,
Nie mam pewności, czy spełniam warunki do przyznania urlopu zdrowotnego. Chciałam ubiegać się o urlop od 1 września, gdyż bardzo pogorszył się mój stan zdrowia. W tym roku często chorowałam i przebywałam na zwolnieniu. Mam umowę na czas nieokreślony i pracuję w pełnym wymiarze godzin od zawsze, ale byłam już 1 raz na urlopie zdrowotnym rocznym do 13.12.2012, a wcześniej na zwolnieniu i urlopie macierzyńskim. Od tego czasu nie minęło 7 lat. Czy ten czas jest wliczany jako przerwa w pracy, która jest warunkiem do uzyskania urlopu zdrowotnego?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 lipca, 2018 o 02:07

Szanowna Pani, nie udzielam porad indywidualnych w komentarzach. Jeśli potrzebuje Pani analizy Pani sytuacji prawnej to zapraszam do kontaktu prywatnego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marta 12 czerwca, 2018 o 22:25

Witam pani Karolino!
Pracuję w szkole, w której dyrekcja stosuje mobing wobec pracowników. Jestem wykończona psychicznie.
Chciałabym złożyć dyrekcji wniosek nauczyciela do dyrektora szkoły o skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy – w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu na poratowanie zdrowia. Czy dyrektor może się nie zgodzić na ten wniosek? W jakim terminie powinnam dostać odpowiedź od dyrektora? Kiedy najlepiej złożyć ten wniosek?
Leczę się od trzech lat u laryngologa. Wizyty mam co dwa miesiące, a ostatnio dostałam skierowanie na zabiegi na gardło.
Z poważaniem Marta.

chcia

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 lipca, 2018 o 23:30

Szanowna Pani, proszę o kontakt prywatny, gdyż nie mam jak udzielić Pani indywidualnej odpowiedzi na Pani pytanie. Jest to bowiem kwestia analizy dokumentów i omówienia konkretnego przypadku. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Agnieszka 19 lipca, 2018 o 11:45

Dzień dobry.
Byłam dziś u lekarza medycyny pracy, który odmówił mi udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, twierdząc, że moje schorzenie jest nieodpowiednie a urlopu może udzielić na jedno jedyne schorzenie czyli kłopoty ze strunami głosowymi. Zaskoczyło mnie to. Nie wiem co mam teraz zrobić. Lekarz radził się odwołać ale obawiam się, ze jeśli komisja odwoławcza podtrzyma ten wniosek moja droga do urlopu pozostanie zamknięta. Jeśli można proszę o kontakt telefoniczny.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 30 lipca, 2018 o 00:36

Dzień dobry, proszę o kontakt indywidualny. Lekarz nie miał racji. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marzena 2 sierpnia, 2018 o 06:42

Dzień dobry.
Pracuję w szkole 9 lat. W 2012 r. tj. temu pracowałam na zastępstwie do 30 kwietnia (umowa na czas określony). Od 2 maja tegoż roku byłam 6 m-cy na zwolnieniu lekarskim a następnie na świadczeniu rehabilitacyjnym przez okres 10 m-cy. Łączny czas trwania przerwy z tytułu niezdolności do pracy trwała 16 m-cy. Od września 2013 r. podjęłam pracę w innej szkole, w której pracuję – niestety – do dziś. z powodu mobbingu leczę się na depresję i zlecono mi konsultacje u psychologa. Pytanie moje brzmi – czy przerwa w zatrudnieniu (16 m-cy) spowodowana brakiem możliwości zatrudnienia z powodów zdrowotnych dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia od września 2018 r.?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 sierpnia, 2018 o 23:36

Szanowna Pani, nie udzielam porad prawnych w komentarzach. Jeśli jest Pani zainteresowana uzyskaniem indywidualnej pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Sensei Tokugawa 16 sierpnia, 2018 o 12:33

Dzień dobry

Jakie są konsekwencje wycofania wniosku o urlop w momencie kiedy mam opinię lekarza specjalisty
– (laryngolog), który uważa, że okoliczności (przesłanki medyczne) usprawiedliwiają mój wniosek- i skierowanie od dyrektora szkoły? Sytuację uważa się za niebyłą? W dodatku szkoła nie wskazała przychodni świadczącej usługi z zakresu medycyny pracy, bo nie ma z nikim podpisanej umowy. Dzwoniłem do obu ministerstw i macierzystego kuratorium i w moim rozumieniu mam związane ręce a w szkole – i nie zapominajmy o organie samorządu terytorialnego – oczywiście pretensje.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 sierpnia, 2018 o 11:08

Szanowna Pani, odpowiedzi na takie pytania udzielam jedynie w trakcie indywidualnej konsultacji. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Monika 4 stycznia, 2019 o 13:14

Pani Karolino!
Nauczyciel przedstawił decyzję z NFZ do leczenie sanatoryjne od 25.01.2019 do 15.02.2019 r, napisał wniosek o udzieleni urlopu zdrowotnego na ten okres, w tym czasie odbywają się w naszym województwie ferie zimowe (28.01 – 08.02). Czy można udzielić nauczycielowi tylko 5 dni urlopu dla poratowania zdrowia (11-15.02.2019)?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 10 stycznia, 2019 o 23:48

Dobry wieczór, urlopu udziela się na cały okres wskazany w orzeczeniu czy decyzji o leczeniu sanatoryjnym. Przy czym nawet jeśli odbywają się w tym czasie ferie to nauczyciel przebywa w tym czasie na urlopie, a po jego zakończeniu będzie miał prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego (uzupełniającego). Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ela 7 lutego, 2019 o 20:58

Pani Karolino!
Czy ma wstrzymane dodatki (np. motywacyjny, funkcyjny n-la wychowawcy, opiekuna stażu), chociaż przez dwa z trzech tygodni leczenia sanatoryjnego są ferie? Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 kwietnia, 2019 o 13:05

Niestety nie rozumiem pytania. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Justyna 12 lutego, 2019 o 20:09

Chciałam również skorzystać z urlopu na poratowanie zdrowia, pracuje od 10 lat w pełnym etacie godzin . Jednak otrzymalam dziś informacje od dyrektora, ze nie mogę skorzystać z tegoż urlopu poniewaz w 4 lata temu wykorzystałam 10 miesięcy urlopu macierzyńskiego. Czy faktycznie urlop macierzyński może wykluczyć z prawa do urlopu na poratowanie zdrowia ? Będę wdzięczna za odpowiedz .

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 kwietnia, 2019 o 13:02

Dzień dobry, proszę o kontakt przez formularz. Konieczna jest analiza Pani zatrudnienia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Pola 15 lutego, 2019 o 15:45

Dzień dobry. Chciałabym pójść na urlop zdrowotny od 1 września. Proszę mi podpowiedzieć, kiedy najlepiej złożyć wniosek do dyrektora. W maju, czerwcu, , lipcu? Tak by zdążyć do września do lekarza medycyny pracy. Nie bardzo wiem jak długo trwa procedura związana z załatwianiem. Czy to kwestia tygodnia? Proszę także o odpowiedź czy lekarz medycyny np gdy pójdę do niego w maju może mi kazać iść na urlop już od czerwca, bo uzna że już teraz się nie nadaje do pracy.? Nie chce okresu wakacyjnego stracić na urlop. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Nie wiem też jak napisać do Pani prywatnie,bo mam pytanie tez apropo mojej choroby.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 kwietnia, 2019 o 13:01

Dzień dobry, proszę pisać przez formularz kontaktowy. Wówczas maile wpływają bezpośrednio do mnie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Malg 14 marca, 2019 o 08:45

Dzien dobry Pani,
A czy po 7 letnim okresie zatrudnienia ciągłego po chorobie 182 dni w tym szpital -2 miesiące, dodatkowo 182 dni choroby w ciągu 7 lat pracy ,też mogłabym skorzystać na starych zasadach z tego urlopu.(przed zmianą styczeń 2018) Dowiedzialam.sie ze musze „odpracowac” te 182 dni ,ktore przekraczają limit wykorzystania Dodam, że jest , byłby to pierwszy mój urlop zdrowotny
Mam 35 lat stażu w tym 21 w oświacie.Dziękuję serdecznie za odpowiedź

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 kwietnia, 2019 o 12:51

Szanowna Pani, wszystko zależy jak wygląda Pani zatrudnienie? Na starych zasadach już przejść Pani nie może, bo te przepisy już nie obowiązują. Proszę o skorzystanie z porady prawnej. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marek 28 marca, 2019 o 18:48

Dzień dobry
Czy prawo gwarantuje dyrektorowi konczacemu kadencję powrót do pracy w klasie chociaż spowoduje to zwolnienie dotychczas pracującego z tą klasa nauczyciela?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 kwietnia, 2019 o 11:53

Dzień dobry, tak gwarantuje. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ewa 4 kwietnia, 2019 o 12:41

Witam’
Pani Karolino czy o urlop zdrowotny może się ubiegać nauczyciel bedący na zwolnieniu?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 kwietnia, 2019 o 11:49

Dzień dobry, tak może, jednak musi wrócić na jeden dzień do pracy aby uzyskać zaświadczenie o zdolności do pracy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Magdalena 17 kwietnia, 2019 o 19:34

Witam,
po 16 latach pracy na pełnym etacie na czas nieokreślony miałam 7,5 miesięczne zwolnienie lekarskie z powodu ciąży. Następnie roczny urlop macierzyński. Obecnie przybywam na wypoczynkowym (od stycznia 2019). Czy przysługuje mi od strony prawnej urlop zdrowotny wg nowych zasad (wskazania medyczne mam)? Czy również muszę coś odpracowywać do okresu 7 lat?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 kwietnia, 2019 o 01:56

Szanowna Pani, niestety komentarz to nie jest odpowiednie miejsce na rozwiązanie Pani problemu. W razie konieczności zapraszam do kontaktu indywidualnego.

Odpowiedz

Daniela 6 maja, 2019 o 15:17

Jak wygląda sprawa urlopu a pobyt w sanatorium uzdrowiskowym. Pomocy. 9.05 mam jechać na leczenie senatoryjne. Lekarz na skierowaniu napisał pobyt od 09.05 – 21 dni. Dyrektor udzielił mi urlop do poratowania zdrowia od 09 – 29. 05. Informacje z NFZ pobyt od 09 – 30. 05 osobodni. Czy na tą ostatnią dobę mam wziąć urlop bezpłatny?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 21 maja, 2019 o 22:24

Zapraszam Panią do kontaktu prywatnego. Potrzeba wyjaśnić kilka kwestii, czego nie można zrobić w komentarzu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna 3 lipca, 2019 o 18:56

Dzień dobry, czy urlop dla poratowania zdrowia przysługuje jeśli w okresie ostatnich 7 lat był roczny urlop macierzynski? Pracuje w szkole 18 lat.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 sierpnia, 2019 o 20:05

Dzień dobry, zależy ile trwał i kiedy miał miejsce. W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu przez formularz kontaktowy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Elżbieta 6 sierpnia, 2019 o 12:25

Pani Karolino. Dostałam skierowanie do sanatorium na przełomie sierpnia i września (tydzień sierpnia i dwa tygodnie września). Dyrektor szkoły zgodził się na trzy tygodnie urlopu dla poratowania zdrowia. Proszę o odpowiedź czy należy mi się jakaś rekompensata za tydzień sierpnia? Myślę tu o urlopie uzupełniającym, czy ekwiwalencie pieniężnym.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 sierpnia, 2019 o 19:41

Witam serdecznie, nie będzie przysługiwała rekompensata finansowa, bo wykorzystała Pani urlop w wymiarze 8 tygodni. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ola 4 kwietnia, 2021 o 17:55

Dzień dobry,
Pracuję w szkole od 2009 roku. w latach 2014/2015 przebywałam na urlopie macierzyńskim. Czy wymagany siedmioletni okres pracy jest liczony od końca urlopu macierzyńskiego?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 4 września, 2021 o 14:13

Dzień dobry, nie wcześniej. Urlop macierzyński wydłuża czas potrzebny do starania się o urlop zdrowotny.

Odpowiedz

Beata 16 listopada, 2021 o 10:49

Dzień dobry,
Jestem nauczycielem z ponad 28 letnim stażem pracy, w tym – 25 lat w szkole. Dwukrotnie korzystałam już z urlopu zdrowotnego (łącznie 16 miesięcy). Obecnie ponownie pracuję w szkole. Jestem zatrudniona na pełen etat, na umowę o pracę na czas nieokreślony. Chciałabym ponownie skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, ale od powrotu do pracy w szkole (po przerwie, która wynosiła ponad 2 lata) nie minęło jeszcze 7 lat. Czy mogę starać się o kolejny urlop zdrowotny? Czy w tym wypadku mogę skorzystać z zapisu art.73, pkt.4 KN?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 1 lutego, 2022 o 22:03

Dzień dobry, zapraszam do zapoznania się z ebookiem na temat urlopu dla poratowania zdrowia – https://www.adwokatbednarczyk.pl/produkt/urlop-dla-poratowania-zdrowia-przepisy-prawa-wnioski-i-pozwy-dla-nauczyciela-e-book/
Może tam znajdzie Pani odpowiedzi na nurtujące pytania.

Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: