12.08.2021

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Wynagrodzenie w stanie nieczynnym

Wiem, że są wakacje 🙂 mam nadzieję, że wypoczywasz? 🙂

Dzisiaj jednak otrzymałam pytanie dotyczące stanu nieczynnego. W końcu od początku września możesz przebywać właśnie w stanie nieczynnym. Dlatego od razu odpowiadam 🙂

Jestem nauczycielem kontraktowym w oddziale przedszkolnym. Ze względu na likwidację oddziału przedszkolnego otrzymałam w m-cu maju 2021 r wypowiedzenie trzymiesięczne umowy o pracę. Wystąpiłam do dyrekcji o przejście w stan nauczyciela nieczynnego. W związku z tym od września 2021 roku będę nauczycielem w stanie nieczynnym. Obecnie otrzymałam propozycję pracy  jako pomoc w przedszkolu dla dzieci niepełnosprawnych. Czy jeżeli podejmę pracę stracę status nauczyciela nieczynnego ?

Wynagrodzenie w stanie nieczynnym

Po pierwsze nie ma czegoś takiego, jak status nauczyciela nieczynnego. Rzecz może się rozbijać jedynie o otrzymywanie podwójnego wynagrodzenia. Stanie się tak wówczas, gdy nauczyciel przebywający w stanie nieczynnym podejmie zatrudnienie w innej placówce. Rozważmy więc tą kwestię.

Po pierwsze, mam nadzieję, że dyrektor przedszkola wyraził/a zgodę na przejście nauczyciela w stan nieczynny. Z reguły jest to czynność automatyczna. Nie spotkałam się nigdy z odmową przejścia w stan nieczynny, chyba że do końca sierpnia znajdzie się szansa na zatrudnienie.

Stan nieczynny wg KN

Jeśli tak, to zgodnie z art. 20 ust. 6 i kolejnymi nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy, czyli do dnia 28 lutego kolejnego roku.

Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć (…).

W wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.

Warunki otrzymania podwójnego wynagrodzenia

Odpowiadając na powyższe pytanie nauczyciel może otrzymywać dwa wynagrodzenia, jednakże pod pewnymi warunkami:

  1. złożył wniosek o przejście w stan nieczynny i uzyskał zgodę dyrektora,
  2. zaistniała potrzeba zatrudniania nauczyciela w tej samej lub innej szkole/przedszkolu, na podstawie umowy o pracę na czas określony bądź nieokreślony,
  3. zawarła Pani umowę o pracę na czas trwania stanu nieczynnego, czyli do 28.02. – czyli umowę na czas określony,
  4. podjęła Pani zatrudnienie w nowym miejscu i stawiła się do pracy w dniu 1.09.

Odnośnie pkt 3 to należy na to uważać. W sytuacji, kiedy nauczyciel chce otrzymywać podwójne wynagrodzenie konieczne jest zawarcie umowy terminowej. Dopiero od 1.03 można zawrzeć kolejną umowę. Może być ona zawarta na czas określony do końca sierpnia bądź na czas nieokreślony. Nie można podpisać umowy od razu na czas nieokreślony, czy zostać zatrudnioną przez mianowanie. Konsekwencją zawarcia inaczej stosunku pracy może być konieczność zwrotu wynagrodzenia.

A teraz wracam do pisania różnych innych rzeczy, w tym pozwów, wniosków itp. Acha, jutro jadę na urlop 🙂

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: