22.12.2014

76 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Za dni wolne nauczyciela – czas dyżuru należy się dodatkowe wynagrodzenie :)

Wracając do dyskusji na temat dni wolnych w przerwie świątecznej, która teoretycznie się zaczęła, zwracam uwagę na jedną rzecz 🙂 

Za te dni wolne – w przerwie świątecznej-czyli za czas dyżuru należy się nauczycielowi dodatkowe wynagrodzenie :) prawda, że dobra wiadomość? 🙂

Z czego to wynika? 

Ustalone zostało, iż ten czas nie jest urlopem nauczyciela, nie jest jednak dniem pracy, co wynika z przytaczanego już rozporządzenia – szkoła na okres świąteczny-zgodnie z literalnym brzmieniem rozporządzenia powinna być zamknięta. To dowodzi, iż okres ten jest tzw.czasem usprawiedliwionej nieobecności. Rozporządzenie nie mówi także o tym, że w czasie tym nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora.

Wobec powyższego mamy prawo odwołać się do przepisów Kodeksu pracy – do art. 151[5], do którego odsyła nas art. 91 c Karty Nauczyciela. Zgodnie z nim , dyżurem pracowniczym jest pozostawanie pracownika poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę. Dyżurem jest zatem czas, w trakcie którego pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Jeżeli zajdzie taka potrzeba i pracodawca wyda polecenie, pracownik będzie musiał świadczyć pracę.

Za czas dyżuru pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 60% jego comiesięcznego uposażenia (za każdą godzinę dyżuru).

Tak więc, nauczycielu po przerwie świątecznej masz prawo oczekiwać od pracodawcy wypłaty należnego Tobie wynagrodzenia.

{ 76 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jolanta 2 stycznia, 2015 o 20:18

Jestem nauczycielką, podlegam pod Kartę nauczyciela, pracuje jednak w przedszkolu, a nie w szkole. Urlop mam tylko w wakacje, w ferie i wszystkie pozostałe dni, które w szkole nauczyciele mają wolne, przedszkole musi być otwarte, co jest oczywiste. Moja pensja jest identyczna jak nauczycieli w szkole, różnica w dniach wolnych…, no ponad miesiąc się chyba uzbiera: Ferie świąteczne, ferie zimowe, długie weekendy…, czy powinnam dostać dodatkowe wynagrodzenie za te dni w które pracuję, a które nauczyciele mają wolne? Dlaczego nauczyciele nie są traktowani jednakowo?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 stycznia, 2015 o 19:24

Dziękuję za komentarz. Opisana przez Panią sytuacja jest jawnym przykładem dyskryminacji pośredniej – art. 18 [3a] kodeksu pracy, zgodnie z którym dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne. Wprawdzie sama Pani niczego nie jest w stanie zrobić, acz może warto zainteresować tą sprawą związki zawodowe nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach. Uważam, że byłaby duża szansa, aby wywalczyć równe traktowanie wszystkich nauczycieli. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Alicja 9 grudnia, 2015 o 19:45

Nie są to jedyne różnice w pracy nauczycieli w różnego typu placówkach. Nauczyciele szkół średnich mają obowiązkowo tylko jedną godzinę tzw”60″-tkę a w szkołach podstawowych i gimnazjach po 2, nauczyciel świetlicy czy bibliotekarz ma inne pensum niż nauczyciel przedmiotowiec, tak samo jak nauczyciel trzylatków w przedszkolu ma więcej godzin w etacie niż ten z zerówki. Ot , taka specyfika tego zawodu. Różnice między placówkami feryjnymi i tymi, które nie mają ferii istniały od zawsze, każdy z nauczycieli ubiegających się o pracę zna specyfikę dotyczącą jego stanowiska , więc nie jątrzmy wewnątrz naszej grupy zawodowej. Inaczej załatwimy sobie typowo polskie zakończenie: wszystkim po równo, z tym ,że równamy zawsze w dół.

Odpowiedz

Jolanta 2 stycznia, 2015 o 20:22

Rodzice pracują i to, że szkoła powinna zapewnić małym dzieciom opiekę to chyba oczywiste, zwłaszcza kiedy po reformie (bezsensownej) do szkoły poszły 6-latki. Nauczyciele zawsze takie dyżury zapewniali, nie rozumiem skąd teraz tyle zamieszania?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 stycznia, 2015 o 18:58

Dziękuję za komentarz 🙂 O to właśnie w tym chodzi, że zawsze takie dyżury były zapewniane – wprawdzie przez nauczycieli świetlicy, ale były. Dobrym rozwiązaniem byłoby też zrobienie wspólnej akcji kilku placówek i na przykład coroczne zmiany, gdzie będą odbywać się takie akcje. Pani Minister włożyła kij w mrowisko, ponownie skłócając środowisko, obecnie się ze swojego działania, rakiem, wycofując – cyt:”przecież mój list był jedynie postulatem”. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Basia 6 stycznia, 2015 o 22:10

Witam,
u mnie w szkole cały czas słyszę że nauczyciel ma pracować 40 godzin tygodniowo, w praktyce oznacza to odbieranie telefonów, maili właściwie przez cały tydzień od godz.9 do późnego wieczora. Jestem już tak „wytresowana” że czekam kiedy zadzwonią czy sprawdzam nagminnie pocztę. Mam umowę o pracę w systemie zaocznym (sob-niedz) ale muszę być do dyspozycji dyrektora praktycznie cały czas. RP i szkolenia są na tygodniu w godzinach przedpołudniowych, mam nadzory na maturach – na tygodniu, nadzory na egzaminach zawodowych, np. pracuje sob-niedz a we wtorek i środę „siedzę” na egzaminie. Z wakacji muszę wrócić na 18 sierpnia bo tak dyrektor ustalił dzień gotowości do pracy i jest sesja poprawkowa. Kiedy wszyscy mają już ferie ja 17 stycznia mam zawodowy. I jestem zwykłym nauczycielem w szkole! Na swój etat muszę wypracować co do godziny bo z żadnej nie jestem zwolniona! Nigdy też nie słyszałam u mnie w placówce o dyżurze pracowniczym. Chyba mam go na okrągło tylko bezpłatny.
Pozdrawiam

Odpowiedz

ula 25 stycznia, 2015 o 13:21

Witam, jestem nauczycielem przedszkola. Moje pytanie dotyczy dyżurów. W placówce w której pracuję jest 5 nauczycieli. Na ferie zebrała się grupa 5 dzieci co oznacza utworzenie na czas ferii jednej grupy. Dyrektor zarządził dyżury. W najprostszym przeliczeniu jeśli mamy 10 dni pracy w ferie, a jest 5 nauczycieli, każdy musi wypracować 2 dni. 8 dni wolne, czy za te 8 dni wolnych dyrektor ma prawo wysłać nas na urlop.
Z góry dziękuję o jak najszybszą odpowiedź.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Anna 15 maja, 2015 o 19:50

Witam serdecznie , jestem nauczycielem historii w szkole podstawowej ,moje pensum wynosi 10/18, zbliżają się wakacje i problem organizacji zajęć dla dzieci oraz dyżurów nauczycieli w tym czasie . Proszę o podanie stanowiska w tej sprawie , jaka jest podstawa prawna ,,zmuszania” nauczycieli do prowadzenia zajęć podczas wakacji.
Proszę o odpowiedź .
Dziękuję w imieniu wielu nauczycieli dla których ta wiedza jest bardzo potrzebna.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 maja, 2015 o 13:38

Szanowna Pani, nikt nie ma prawa do zmuszania nauczycieli do prowadzenia zajęć podczas wakacji. Jeśli zajęcia te mają charakter zajęć opiekuńczo-wychowawczych to zgodnie z art. 42c KN nauczycielowi przysługuje prawo do wolnego dnia od pracy lub dodatkowe wynagrodzenie. Taka praca powinna odbywać się jednak jedynie za zgodą nauczyciela. W razie potrzeby zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Lena 7 czerwca, 2015 o 14:18

A co jesli pani dyrektor twierdzi ze mamy 40 godzinnu tydzien pracy i musimy byc a jak nam się nie podoba to spadac tam gdzie jest lepiej? Gdzie dokladanie jest zapisane ze to czas kiedy szkola ma byc zamknieta?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 czerwca, 2015 o 09:56

Witam, w cytowanym na blogu rozporządzeniu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Joanna 24 czerwca, 2015 o 20:39

WItam. Jestem nauczycielem zatrudnionym w szkole (placówce feryjnej), dodatkowo 3 godz w tygodniu (są to moje godziny ponadwymiarowe) pracuje w zerówce (nieferyjnej). Podczas ferii zimowych 2 razy byłam w zerówce, wypłacono mi za 6 nadgodzin. Teraz organ prowadzący wyznaczył mnie do 5 godzinnego dyżuru wakacyjnego (w lipcu) w zerówce, ale bez dodatkowego wynagrodzenia. Proszę o odpowiedź na jakiej podstawie nie zostaną wypłacone nadgodziny. Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 25 czerwca, 2015 o 10:50

Witam Panią, ja mogę Pani powiedzieć, na jakiej podstawie mają być Pani wypłacone nadgodziny, a nie na jakiej nie zostaną 🙂 o to dlaczego nie zostaną proszę zapytać organ 🙂 a ja odsyłam Panią do art. 42 c Karty Nauczyciela. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Maria 17 sierpnia, 2015 o 14:13

Czy to jest zgodne z prawem, że nauczyciel musi mieć dyżur w pierwszy tydzień wakacji albo w ostatni tydzień wakacji? U mnie w szkole dyrektor wywiesił w pokoju nauczycielskim kartkę i trzeba było się na odpowiedni dyżur tygodniowy wpisać.
Czy dyrektor może wydać takie zarządzenie i jakie mogą być konsekwencje nieobecności na dyżurze?
Maria

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 sierpnia, 2015 o 12:37

Witam, tak dyrektor może wezwać nauczycieli do szkoły w ostatnim tygodniu czerwca lub na początku lipca lub pod koniec sierpnia. Bowiem, zgodnie z przepisami, nauczyciel ma jedynie 6 tygodni urlopu w wakacje i 2 tygodnie w ferie, w pozostałym okresie pozostaje do dyspozycji dyrektora. Nieobecność na takim dyżurze może skutkować udzieleniem kary porządkowej upomnienia lub nagany za naruszenie porządku i dyscypliny pracy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Jolanta 19 sierpnia, 2015 o 12:47

A czy to jest sprawiedliwe i zgodne z kartą nauczyciela, że nauczyciele w szkole mają dwa miesiące wakacji i oburzają się na dwa dni dyżuru, a nauczyciele w przedszkolu mają miesiąc wakacji, a w drugim dyżurują? Za takie same pieniądze? Niby tez podlegają pod kartę nauczyciela, a jednak nie są traktowani tak samo. Nadmieniam, że wszystkie obowiązki związane z dokumentacją, Radami Pedagogicznymi, pracą indywidualną, zajęciami dodatkowymi itd. w przedszkolu obowiązują tak samo jak w szkole tylko w jeszcze bardziej rozbudowanej formie. Karty informacyjne dla rodziców też piszemy, jakby ktoś miał wątpliwości. Tegoroczny sierpniowy dyżur przy temperaturze 40 st, to było prawdziwe wyzwanie, w salach 35 na termometrze, a dzieci czekają atrakcje;) Dodam, że godzina w przedszkolu ma 60 min., a nie 45 jak w szkole i pensum 25, a nie 18. Nie ma też ferii, przerw świątecznych, Dnia Nauczyciela…. Nie buntowałabym sie na dwa dni dyżuru mając dwa miesiące wolnego i całą tę resztę.

Odpowiedz

Ana 6 listopada, 2015 o 14:55

Witam, mówi pani o tym, że nauczyciel ma 2 tygodnie urlopu w ferie zimowe. W mojej szkole natomiast dyrektor zawsze powtarza, że w pierwszym tygodniu ferii pracujemy, mamy prowadzić konsultacje dla maturzystów i zawsze wtedy jest rada tzw. plenarna. Czy to jest zgodne z prawem? Czy za przymusową pracę podczas urlopu należy się wynagrodzenie??

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 12 listopada, 2015 o 01:32

Szanowna Pani, wynika to wprost z ustawy – Karta Nauczyciela. Dyrektor działa więc zgodnie z prawem.
Art. 64. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.
2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:
1) przeprowadzania egzaminów;
2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
3) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.
Czynności, o których mowa w pkt 1-3, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Mirek 26 sierpnia, 2023 o 09:54

19.08.2015 napisała Pani w komentarzu, że „zgodnie z przepisami, nauczyciel ma jedynie 6 tygodni urlopu w wakacje i 2 tygodnie w ferie, w pozostałym okresie pozostaje do dyspozycji dyrektora.” Z Pani komentarza z dn. 12.11.2015 wynika jednak, że n-l może zostać wezwany do pracy w czasie urlopu zgodnie z art.64 KN. Jedno zaprzecza drugiemu. Proszę o wyjaśnienie

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 11 września, 2023 o 01:22

Pracownik ZAWSZE może zostać wezwany do pracy w czasie urlopu. Oczywiście muszą być spełnione odpowiednie warunki, jednak jedno drugiego nie wyklucza.

Odpowiedz

Beata 7 grudnia, 2015 o 19:28

Witam!
Proszę o podanie numeru rozporządzenia, które mówi o wynagrodzeniu dla nauczycieli za dyżury w czasie przerwy świątecznej. W naszej szkole pracujemy już od 15 sierpnia, pełnimy dyżury w czasie przerw świątecznych. Karta Nauczyciela mówi 0 7 dniach, w czasie których dyrektor może wezwać n-la z urlopu. Nadmieniam, że za te dni nie pobieramy żadnego wynagrodzenia.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 grudnia, 2015 o 16:11

Szanowna Pani, w sprawach nieuregulowanych Kartą Nauczyciela stosujemy odpowiednie przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy. Nie można w tym wypadku powołać się na jeden akt prawny, wymaganych jest kilka różnych aktów prawnych. Stąd proponuję zwrócić się po pisemną opinię prawną. pozdrawiam.

Odpowiedz

Rafał 7 grudnia, 2015 o 22:06

To proszę powiedzieć jak egzekwować to prawo w szkole?Jak dochodzić swoich praw?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 grudnia, 2015 o 16:10

Witam, zwrócić się do prawnika, a my będziemy wiedzieć jak to zrobić 🙂

Odpowiedz

Ewa 7 grudnia, 2015 o 23:42

Witam:-)
Ta sprawa wydaje się byc jasno wytłumaczona, ale jak to z prawem oświatowym – następny kwiatek.
Od roku dyrektor szkoły zakazał wypłacania diet nauczycielowi dlegowanemu z uczniami na olimpiady i konkursy do innego miasta. W przypadku olimpiad jest do 5-cio dniowy wyjazd do Warszawy na koszt nauczyciela ( zwrot tylko za hotel i bilet). Motywowane jest to tym, że nauczyciel jedzie jako opiekun uczniów a za taką czynność nie nalezy się dieta.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 grudnia, 2015 o 15:53

Witam, stanowisko dyrektora jest zgodne z prawem, o tyle, o ile jest to uregulowane przepisami wewnętrznymi. Wszystko zależy bowiem od czasu ile trwa udział nauczyciela w zawodach i czy ma tam pełne wyżywienie. Jeśli tak, to przysługuje jedynie zwrot za hotel i bilet. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ania 8 grudnia, 2015 o 08:04

Jestem wychowawcą w placówce nieferyjnej. Pracuje od poniedziałku do niedzieli, w święta. W ciągu tygodnia mam 2 dni wolnego tj jeden dzień weekendu i jeden dzień w tygodniu. Moje pytanie – czy dyrektor na prawo w mój dzień wolny od pracy nakazać mi na stawienie się na radzie pedagogicznej lub innym zebraniu ? Drugie pytanie. Jako wychowawca mam do wypracowania 24 godz z grupą wychowanków. . Dodatkowo mam 1 godz lekcji w szkole i 2 godz biblioteki w tygodniu. Czy zgodne z prawem jest to że jeżeli nie wypracuje godzin na grupie bo tak ustalony był grafik i brakuje mi np 3 godz. to są one uzupełniane godzinami z lekcji lub biblioteki. Wtedy nie mam płacone za godz dodatkowe. Mój przydział godz z 1 września to 24 godz wychowawcy na grupie, 2 godz biblioteki i 1 godz lekcji.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 grudnia, 2015 o 15:50

Szanowna Pani, dziękuję za Pani komentarz. Na takie pytania jednak odpowiadam jedynie w formie odpłatnej porady prawnej. Pozdrawiam i zapraszam 🙂

Odpowiedz

Agata 9 grudnia, 2015 o 13:40

Witam,
A tu odmienna interpretacja! I komu wierzyć?

http://www.iusartis.pl/przerwa-swiateczna-w-szkole-a-urlop-nauczycieli/

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 grudnia, 2015 o 23:39

Pani Agato, u prawników jest tak, że co prawnik to opinia. Ja nie twierdzę, że dyrektor szkoły nie może zorganizować zajęć opiekuńczo-wychowawczych, jednak musi za ten czas nauczycielom zapłacić. Bowiem jest to czas dyżuru nauczyciela. Do komentarza się nie da dodać zdjęć, ale odsyłam do zeszłorocznego numeru Głosu Nauczyciela , gdzie nawet Pani Minister potwierdziła, że nie ma obowiązku zorganizowania takich zajęć. Postaram się jutro wrzucić skany na stronę główną. Dziękuję Pani za komentarz 🙂

Odpowiedz

Agata 10 grudnia, 2015 o 09:57

Dziękuję również.
Wdzięczna będę za skany.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 10 grudnia, 2015 o 10:08

To zapraszam do przeczytania nowego wpisu 🙂 Pozdrawiam.

Odpowiedz

KATARZYNA 26 kwietnia, 2016 o 10:56

Witam. Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego i pracuję w zerówce w szkole podstawowej. Jak wiadomo ciągle są spory co do urlopu nauczycieli przedszkola w szkołach. Niby jednostka feryjną sa okresy gdy szkoła jest nieczynna a my nauczyciele zerówek mamy pracować…? Zatrudnia nas dyrektor szkoły ale podlegamy przepisom przedszkola? A więc zerówka może mieć ferie? czy nie? Jeśli zgodnie z organizacją szkoły jest ona nieczynna a więc zerówka też np. 2 maj to czy muszę wybrać tego dnia urlop bo inni nauczyciele nie muszą! i czy muszę sie podporządkować jeśli tego dnia nie chcę brać urlopu? Bardzo dziękuję.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 4 maja, 2016 o 13:51

Szanowna Pani, aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba zajrzeć do Pani umowy, bo to zależy jak ma Pani określone miejsce pracy. Faktycznie są spory czy zerówka jest feryjna czy nie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Monika 18 maja, 2016 o 17:54

Dzień dobry, mam ogromne wątpliwości,czy muszę przychodzić na uroczystości np. np.3 maja lub 11 listopada, by być w kościele i na akademii w szkole. Dyrektor tłumaczy to tak,że w zamian mamy dni tzw.dyrektorskie wolne. Dodam, że w te dni nauczyciele mają dyżury.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 maja, 2016 o 00:20

Szanowna Pani, tak, jest taki obowiązek. Albowiem czas pracy nauczyciela to 40 godzin i w ramach tych godzin nauczyciel ma obowiązek wypełniać zadania określone w art. 42 KN. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Agnieszka 1 czerwca, 2016 o 23:01

Witam,pracuję w placówce niefeeryjnej (przedszkole) i mam etat 11/22.Przedszkole jest czynne całe wakacje.Czy dyrektor może nałożyć na mnie codzienny 4 godzinny dyżur wakacyjny jeśli mam tylko pół etatu? Obecnie pracuję tylko we wtorki (4 h),środy(3h) i piątki (4h) .

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 3 czerwca, 2016 o 10:50

Dzień dobry, może nałożyć na Panią obowiązek sprawowanie dyżuru w czasie odpowiadającym Pani zatrudnieniu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aga 3 lipca, 2016 o 16:26

Czy dyrektor szkoły może kazać nauczycielom pracować przy rekrutacji od 24.06 do 28 a potem od 15.07 do 26.07? Na żadnej radzie nie poinformował w jaki sposób i w jakim terminie zamierza „przetrzymać” nauczycieli przez te ustawowe 7 dni,nie zostało to zaprotokołowane a nauczyciele się pod tym nie podpisali.Czy więc może egzekwować przyjście do pracy lub jakoś ukarać nauczycieli,którzy odmówią pracy w okresie wakacyjnym?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 lipca, 2016 o 00:11

Szanowna Pani, dyrektor może nakazać nauczycielowi pracę w czasie wakacji (ferii) tylko wówczas, gdy ma to związek z przeprowadzaniem egzaminów, prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego oraz opracowania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie. Czynności te nie mogą zająć więcej niż 7 dni. Jednocześnie nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.
Tak więc opisana przez Panią sytuacja nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Alina 3 września, 2016 o 11:00

Dzień dobry.Przeczytałam Pani artykuł i …………………od dwóch lat w mojej szkole/ szkoła feryjna/ Dyrektor mało , że zleca nam w okresie świątecznych przerw dyżury to interpretuje to jeszcze tak , że skoro mamy tylko dyzury/nie płatne/ i nie musimy wszyscy przychodzić do pracy w związku z tym narzuciła nam pracujące soboty /2 w roku szkolnym/.
Obecnie po zniesieniu tzw.,,godzin karcianych ” nałożyła na każdego nauczyciela w ramach 40 godzin dodatkowe zajęcia dydaktyczne / koła zainteresowań /2godz. oraz 2 godz. zajęc wyrównawczych.
Zaoaznałam się z rozporządzeniem MEN…………….i jakie wnioski wyciągnęłam ……..dyrektor łamie prawo i co dalej?………….zgłosiliśmy to do Kuratorium / nic w tej sprawie nie zrobiono/………….i co dalej?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 3 września, 2016 o 12:52

A dalej jest bardzo prosto 🙂 należy zapisywać, np. w jakimś zeszycie każdą przepracowaną godzinę „darmową” i po pewnym czasie wystąpić do sądu o ich zapłatę – bowiem art. 40 ust. c wskazuje, kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych. Pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

anglistka 10 września, 2016 o 17:49

Witam, proszę o informacje, czy nauczyciel pracujący w Centrum Kształcenia Ustawicznego we wszystkie dni tygodnia – etat składa się z łączenia godzin w szkole młodzieżowej, wieczorowej i w systemie zaocznym – ma prawo do dwóch wolnych dni następujących po sobie? Bardzo często jest tak, że nauczyciel pracuje np. we wtorek, środę, czwartek oraz w sobotę i w niedzielę. Praktycznie nigdy nie ma dwóch kolejnych dni wolnych. Czy to zgodnie z prawem?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 stycznia, 2017 o 22:28

Szanowna Pani, proszę sięgnąć do regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy. Muszą istnieć w tym zakresie jakieś regulacje wewnętrzne. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Lena 12 października, 2016 o 14:04

Witam,
mam pytanie czy minimalna stawka miesieczna dla nauczycieli przedszkola jest wszedzie jednakowa ? tzn jesli jestem po licencjacie i mam przygotowanie pedagogiczne to pracujac w przedszkolu na pelen etat , moja pensja ile bedzie wynosila ? Jest to przedszkole miejskie .

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 października, 2016 o 23:00

Szanowna Pani, a skąd ja mam to wiedzieć ? nie wiem jaki jest Pani stopień awansu zawodowego, jakie ma Pani kwalifikacje, jaki staż pracy, czy przedszkole jest publiczne czy nie. Proszę zajrzeć do swojej umowy o pracę, w której pracodawca określi wysokość Pani wynagrodzenia biorąc pod uwagę wszystkie wymagane składniki wynagrodzenia.

Odpowiedz

Rafał 22 października, 2016 o 12:37

Wiec w jaki sposób dochodzić o zapłatę za godziny dyżurów w tym czasie??

Odpowiedz

Magda 16 października, 2016 o 18:12

Szanowna Pani!

Jestem pracownikiem poradni psychologiczno- pedagogicznej, czyli placówki nieferyjnej.
Proszę mi powiedzieć czy w sytuacji, kiedy to dyrektor organizuje szkolenie w sobotę (dzień wolny od pracy) pracownik ma prawo odebrać sobie dzień wolny w tygodniu?!

I kolejne pytanie: zostałam skierowana przez dyrektora na kurs kwalifikacyjny, zjazdy odbywają się raz w miesiącu – w sobotę i niedzielę. Czy w związku z tym mam prawo ubiegać się o dzień wolny od pracy (a może 2 dni)? Jakie akty prawne to regulują? Czy tylko KN czy KP również?

Odpowiedz

anja 22 października, 2016 o 17:47

Rafale – odpowiedź padła już 8 grudnia (na to samo zresztą pytanie)- zwrócić się do prawnika, a on już będzie wiedział, jak 🙂

Odpowiedz

Marta 25 października, 2016 o 23:39

To ja mam pytanie – kto te dyżury w czasie tych dni ma pełnić ?
Wychowawcy – tak.
A co ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu – pedagog specjalny (jako wspomagający), psycholog, logopeda? Czy te osoby pełnią dyżury na takich samych zasadach jak wychowawcy, są z nich zwolnieni czy obowiązuje ich normalny dzień pracy?

Odpowiedz

Katarzyna 7 grudnia, 2016 o 08:19

Dzień Dobry,
pracuję w szkole muzycznej. Dyrektor szkoły organizuje zazwyczaj koncerty szkolne w niedziele lub w dni ustawowo wolne od pracy- ostatnio 11 listopada. Mam pytanie- czy mam prawo odebrać za pracę w te dni jakiś inny wolny dzień? I czy mogę odmówić przyjścia do pracy w niedzielę lub dzień ustawowo wolny bez ponoszenia konsekwencji?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 grudnia, 2016 o 03:04

Dzień dobry, w takiej sytuacji przysługuje Pani prawo uzyskania dnia wolnego bądź wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę, jak w godzinach ponadwymiarowych. Przysługuje Pani również prawo odmowy wykonania takiego polecenia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Iwona 12 grudnia, 2016 o 13:33

Witam
Mam pytanie. Czy można-a jeżeli tak, to na jakiej zasadzie – oddelegować nauczyciela jako opiekuna na praktykach zawodowych uczniów podczas ferii letnich lub zimowych?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 grudnia, 2016 o 02:42

Szanowna Pani, teoretycznie można. Jednak zależy to od wielu czynników. Nauczyciel pracuje 40-ci godzin w tygodniu i w ramach tej normy czasu pracy wykonuje również obowiązki opiekuńcze. Trzeba uwzględnić kwestie urlopu nauczyciela oraz godzin ponadwymiarowych. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Magda 8 stycznia, 2017 o 20:26

Witam
Jestem nauczycielem logopedą zatrudnionym w szkole w wymiarze pół etatu. Dopełniam etat w przedszkolu. Czy podczas ferii zimowych muszę pracować w przedszkolu jako placówce nieferyjnej?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 stycznia, 2017 o 19:29

Szanowna Pani, niestety nie wiem, gdyż nie widzę Pani umowy. Organ prowadzący, kierując Panią na uzupełnianie etatu winien był określić zasady dopełniania etatu. Co do zasady przedszkole jest placówką nieferyjną i powinna Pani pracować w czasie ferii. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Agnieszka 17 stycznia, 2017 o 09:13

Dzień dobry!

Mam takie pytanie. W liceum,w ktorym pracuję (placówka feryjna) każdego roku organizowane są Dni Otwarte. Mniej więcej w godzinach 10.00 – 18.00. Lekcje mam od 8.00 do 13.30 a potem jeszcze muszę być do godz.18-ej na tych Dniach Otwartych i prowadzić jakieś zajęcia pokazowe np.warsztaty taneczne,organizacja meczu itp. Oczywiście za darmo w ramach 40-tu godzin.Czy to zgodne z prawem?
A jeśli nie przyjdę,to czy poniosę jakieś konsekwencje? W dodatku z tych trzech dni jeden to sobota

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 lutego, 2017 o 22:03

Dobry wieczór, po pomoc prawną zapraszam do formularza kontaktowego lub na pocztę e-mailową (kancelariabatna@wp.pl). Pozdrawiam.

Odpowiedz

Kalina 17 lutego, 2017 o 12:29

Witam serdecznie. Widzę, że komentarze do artykułu są z 2015 i 2016 roku. Czas mija, a w kwestii organizowania zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych, wakacji i przerw świątecznych nic się nie zmienia. Ja np. muszę przyjść w jeden dzień na 5 godz. do szkoły w czasie właśnie trwających ferii. Dzieciom zapewniona jest opieka od godz. 7 do 16.30. Trochę to niestety zmieniło moje urlopowe plany. Tak więc prawo prawem, a rzeczywistość rzeczywistością. Nauczyciele (nawet ci mianowani i dyplomowani) posłusznie wykonują polecenia i boją się odezwać. Wiem, że w wielu szkołach jest podobnie. A kuratoria doskonale wiedzą o organizowaniu takich zajęć (zresztą powinny być zgłoszone do kuratorium). Tylko jak coś stanie się dziecku na takim moim dyżurze, to ja będę ponosiła tego konsekwencje czy dyrektor? Pozdrawiam

Odpowiedz

Majka 12 marca, 2017 o 19:55

Witam. Czy dyektor publicznej szkoły podstawowej może organizować częste rady, spotkania z dnia na dzien, o godzinie 19, wymagając obecności tłumacząc 40godzinnhm tygodniem pracy? Rady, ktrych nie było wcześniej w zadnym kalendarium czy grafiku..

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 marca, 2017 o 23:24

Szanowna Pani, problem polega na tym, że to dyrektor szkoły odpowiada za organizację czasu pracy w szkole. Stąd – poza zasadami współżycia społecznego i względami ludzkimi – działa w granicach prawa. Pytanie, czy Państwa placówka jest o tej porze czynna i jak wyglądają zajęcia w niej organizowane. Poleciłabym jednak zwrócić na to uwagę organowi prowadzącemu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ewa 23 maja, 2017 o 15:04

Witam, czy za godziny indywidualne ponadwymiarowe powinno się płacić mimo że nauczyciel nie wypracował swojego pensum 18/18 ze względu na przerwę świąteczną lub zwolnienie lekarskie? A jeżeli godz. indywidualne są planowe i nauczyciel nie wypracował pensum tygodniowego to nie powinno się płacić za taką godzinę? Bardzo proszę o odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 czerwca, 2017 o 12:43

Dzień dobry, za czas zwolnienia lekarskiego, jak i przerwę świąteczną nauczycielowi przysługuje normalne wynagrodzenie – jakby pracował – przy zwolnieniu oczywiście jego 80%. Stąd jeśli wypracował swoje pensum to przysługuje mu wynagrodzenie za pracę w godzinach ponawymiarowych. Taka jest idea stosunku pracy.

Odpowiedz

Katarzyna 3 czerwca, 2017 o 20:55

witam,
prosiłabym o odpowiedź na następujące moja wątpliwości: z dniem 23 czerwca kończy mi się umowa o pracę na stanowisku nauczyciela, kolejną umowę mam podpisać z dn. 1go września; niemniej po 23 czerwca są zaplanowane zebrania rady pedagogicznej – czy mam prawo nie brać w nich udziału (wygasła umowa o pracę na czas określony)?? i analogicznie kolejne pytanie: czy powinnam uczestniczyć w zebraniach rady zaplanowanych na końcówkę sierpnia (umowę podobno będę podpisywała 1 września)???
Z góry dziękuję a odpowiedź 🙂

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 czerwca, 2017 o 02:33

Szanowna Pani, nie udzielam porad prawnych w komentarzach. Proszę sprawdzić prawidłowość zatrudnienia do 23 czerwca i co się z tym wiąże. Po pomoc prawną – odpłatną, zapraszam do kontaktu przez e-mail kancelariabatna@wp.pl i proszę o przesłanie skanu umowy o pracę. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 czerwca, 2017 o 11:47

Szanowna Pani, jeżeli będzie z Panią kontynuowany stosunek zatrudnienia ma Pani obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej. Jednak proponuję wystąpić do pracodawcy o zmianę swojego zatrudnienia.

Odpowiedz

Renata 17 czerwca, 2017 o 11:30

Witam, chcę się upewnić, ponieważ trochę się pogubiłam czytając powyższe opisy sytuacji i odpowiedzi.
Pracuje w szkole publicznej, feryjnej. W piątek, po Bożym Ciele mieliśmy dzień wolny od zajęć dydaktycznych -jeden z kilku ustalonych na początku roku szkolnego. Dyrektor nakazał przyjść wszystkim nauczycielom do szkoły -” gdyby jakieś dziecko przyszło”. Wcześniej kazano nam w rozliczeniu godzin nadliczbowych wykreślić ten dzień. Według tego co wyczytałam wcześniej powinien być jednak rozliczany – jako gotowość do pracy. (Nadmienię, że nauczyciele wykonywali różne czynności związane z pracą – uczniów nie było). Czy dobrze myślę? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 28 czerwca, 2017 o 00:38

Witam, tak. Dobrze Pani myśli. Pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

Ewa 2 sierpnia, 2017 o 22:36

Jeżeli można to chciałabym oprzec się na dwóch przykładach nauczyciela, który przy pensum 18 h realizuje tygodniowo 22h w następujący sposób
Pn-6h, wt-2h, sr-4h, cz-4h, pt-6h
1 przyklad: ile będzie miał godzin ponadwymiarowych, jeżeli od pn do śr przypada święto?
2 przyklad: ile będzie miał godzin ponadwymiarowych, jeżeli we wt. sr i czw przebywal na zwolnieniu lekarskim

Odpowiedz

Krzysztofa 18 stycznia, 2018 o 11:49

Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie zbliżających się ferii zimowych (ferie rozpoczynają się w poniedziałek). Pracuję w szkole, gdzie przewidziane są ferie. Na tablicy w pokoju nauczycielskim wisi rozpiska, z której wynika, że w pierwszym tygodniu ferii mam być przez jeden dzień w szkole na zajęciach z dziećmi – oczywiście nieodpłatnie. Czy to zgodne z Ustawą Karta Nauczyciela?
Proszę o odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 22 stycznia, 2018 o 22:14

Szanowna Pani, dziękuję za inspirację. Napiszę na ten temat artykuł na bloga. Ukaże się w tym tygodniu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

PaniOdWuefu# 30 maja, 2019 o 10:03

Dzień dobry.Jestem nauczycielem zatrudnionym w szkole podstawowej(13h, jednostką feryjna) i uzupełniamy etat w przedszkolu (9h,jest to jednostka nieferyjna).Czy w okresie pełnienia dyżuru wakacyjnego przez to przedszkole muszę też być w pracy?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 sierpnia, 2019 o 20:35

Dzień dobry, nie, nie musi Pani. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Piotr 1 października, 2021 o 14:51

Bzdury pani pisze, a nauczyciele (czyli zazwyczaj osoby niezbyt rozgarnięte) łykają to jak pelikany. Oczywiście ze okres zimowej przerwy świątecznej nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie. Niech się cieszą, że w ogóle dostają wynagrodzenie, bo nie są wtedy ani w pracy, ani na urlopie 🙂 A tak na poważnie, to oni są w pracy, tylko nie prowadzą zajęć dydaktycznych. A jak dyrektor im nakaże, to mają grzecznie przyjść do szkoły.

Odpowiedz

Magdalena 24 sierpnia, 2022 o 18:30

Witam, jestem nauczycielem przedszkola ( grupa mieszana 3,4i 5 latki). Z artykułu wynika, że liczba godzin mojej pracy nie może przekraczać 25 godzin. Co mam zrobić jeżeli wrzucane mi są nadgodziny w liczbie 34 h co jest bardzo dla mnie obciążające. Jak mogę się bronić przed takim czymś ??

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 30 października, 2022 o 01:03

Dzień dobry, zapraszam do kontaktu indywidualnego.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: