25.10.2014

133 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Świadczenie kompensacyjne – czy należy się przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron?

Dobry wieczór drogi Czytelniku 🙂 

dzisiaj opowiem Tobie o świadczeniu kompensacyjnym. Czy w ogóle ktoś pamięta, że jest to określenie wcześniejszej emerytury dla nauczyciela? 🙂

Takie świadczenie przysługuje nauczycielowi, który ukończył 55 lat  (po 2014 roku zacznie się ten wiek wydłużać) i przepracował w zawodzie nauczyciela minimum 20 lat, który w ostatnim okresie zatrudniony był przynajmniej na pół etatu. Z uprawnienia tego mogą korzystać nauczyciele jeszcze do 2032 roku 🙂

Ważne jest, że mogą z niego korzystać nie tylko ci nauczyciele, którzy pracują przy tablicy, ale i bibliotekarze, pedagodzy, psycholodzy zatrudnieni w szkole, czy nauczyciele świetlicy. Prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje także nauczycielowi, który został zwolniony z pracy z powodu likwidacji placówki, zmniejszenia liczby klas lub też zmian planu nauczania, które uniemożliwiają dalsze zatrudnienie.

Swego czasu, należało rozważyć, czy świadczenie kompensacyjne może zostać wypłacone, gdy z nauczycielem rozwiązano umowę o pracę za porozumieniem stron. Pomocniczo wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Białymstoku, twierdząco odpowiadając na to pytanie. Uznał jedynie, że konieczna jest wówczas inicjatywa nauczyciela.

W stanie faktycznym ustalonym w niniejszej sprawie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 czerwca 2014 r. sygn. akt III AUa 275/14), ZUS odmówił nauczycielce wypłaty świadczenia z uwagi na to, że stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, a nie za wypowiedzeniem. Nauczycielka natomiast podnosiła, że warunkiem do przyznania świadczenia kompensacyjnego jest rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela, a ten warunek został spełniony. Z inicjatywą rozwiązania umowy za porozumieniem stron może bowiem wystąpić każda ze stron.

Sąd Apelacyjny poparł stanowisko wnioskodawczyni i przyznał jej świadczenie.

Jeśli interesuje Cię temat świadczeń kompensacyjnych, daj mi znać 🙂

{ 133 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Alina 6 stycznia, 2015 o 17:27

Mam 45 lat. W tym roku obchodzę jubileusz 25 lecia pracy. Pracuję od 19 roku życia w szkole, w tym 19 w szkole specjalnej. W tym czasie miałam 3 letnią przerwę na urlop wychowawczy. Z tego co przeczytałam rozumiem,że w wieku 55 lat mogę ewentualnie przejść na emeryturę kompensacyjną? Drugie pytanie : czy emerytura taka jest bardzo niska? i trzecie: czy po przekroczeniu obowiązującego wieku emerytalnego emerytura ta jest podwyższana do normalnego poziomu? Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 15 stycznia, 2015 o 12:52

Szanowna Pani,
Pani sprawa w zupełności kwalifikuje się do udzielenia w jej sprawie porady prawnej, nie tylko do udzielenia odpowiedzi w komentarzach. Jeśli byłaby Pani nią zainteresowana to bardzo proszę o kontakt na adres e-mailowy i poinstruuje Panią co należy zrobić. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Justyna 16 stycznia, 2015 o 21:03

Planuję odejść na świadczenia kompensacyjne w wieku 56 lat – po wypracowaniu tzw. jubileuszówki za 35 lat pracy. Jakie świadczenia będą mi się wówczas należały? Czy będzie mi również przysługiwała odprawa i w jakiej kwocie? Pozdrawiam Justyna 🙂

Odpowiedz

Agnieszka 23 stycznia, 2015 o 09:41

Czy likwidacja placówki z końcem bieżącego roku szkolnego może stanowić jakąś szczególną okoliczność przy ubieganiu się o świadczenie kompensacyjne, jeśli nauczyciel spełnia kryterium stażowe, natomiast nie osiągnął jeszcze odpowiedniego wieku (w tym roku kończy 53 lata)?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 stycznia, 2015 o 12:05

Dziękuję za komentarz. Likwidacja placówki stanowi o tyle szczególną okoliczność, że nie może Pani podjąć zatrudnienia nigdzie indziej aniżeli w szkole, aby starać się o przejście na świadczenie. Skoro nie osiągnęła Pani wieku 55 lat, nie ma możliwości skorzystania ze świadczenia.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Teresa 21 lipca, 2015 o 12:58

Mam, a właściwie bedę miała podobny problem. W następnym roky szkolnym 2015/16 dojdzie do likwidacji filii szkoływ której jestem zatrudniona. Na dzień 01.09.2016r. będę miała 33 lata stażu pracy przy tablicy oraz wiek 54 lata i 7 m-cy. Likwidacja filii jest likwidacją oddziałów a nie placówki. Jestem osobą chronioną w związku z działalnością w Oddziale ZNP (członkini zarządu ujęta w wykazie osób chronionych). Czy i w jaki sposób mogę „dotrwać” do 01.02.2017r. aby przejść na świadczenie kompensacyjne? W sierpniu 2016r. mam przejść kolejną operację wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, rekonwalescencja trwa 6 m-cy. Spodziewamy się wypowiedzeń umowy o pracę na koniec maja w 2016r. Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 lipca, 2015 o 17:02

Szanowna Pani, niestety nie mam szklanej kuli, aby przewidzieć, na jakiej podstawie ma Pani zostać zwolniona. W sytuacji ochrony organ prowadzący szkołę będzie zobowiązany znaleźć dla Pani etat w innej placówce. Ewentualnie będzie mogła Pani przejść w stan nieczynny i po stanie nieczynnym, w związku z rozwiązaniem umowy w trybie art. 20 KN „dotrwa” Pani do tego czasu. Jednak to wszystko to takie przyszłościowe. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Grażyna 10 marca, 2015 o 21:21

Szanowna Pani. czytając wpisy kierowane do Pani, pragnę i ja skorzystać z uprzejmości i porady. Znajomość prawa oświatowego jest dość niska przez osoby do których zwracałam się o pomoc.
W 2013r. w związku z likwidacją szkoły zostałam zwolniona z pracy mając wówczas 54 lata. Znalazłam zatrudnienie w innej placówce w której pracuję 2 rok i umowę mam podpisaną tylko do 31 sierpnia 2015r. W listopadzie 2014r skończyłam 55 lat i będę zmuszona przejść na świadczenie kompensacyjne. 20 sierpnia skończę również 35 lat pracy. Stąd moje pytanie kiedy powinnam złożyć wypowiedzenie z pracy aby nie stracić prawa do wysługi lat, ale zwolnić się przed końcem umowy. czy w takiej sytuacji będzie mi przysługiwała odprawa emerytalna? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam Grażyna.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 marca, 2015 o 13:41

Szanowna Pani, dziękuję za uznanie i wiadomość. Otóż, aby nie stracić uprawnień (jednych i drugich) winna Pani rozwiązać umowę o pracę albo z zachowaniem okresu wypowiedzenia – trzymiesięczny – albo za porozumieniem stron – od Pani musi wyjść inicjatywa rozwiązania umowy. Może to Pani zrobić ze skutkiem na dzień 31.08.2015 roku. pozdrawiam.

Odpowiedz

Grażyna 11 maja, 2015 o 17:47

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie. Grażyna

Odpowiedz

Zuzanna 8 kwietnia, 2015 o 17:22

Szanowna Pani, pracuję w tej samej placówce 32 lata. W związku z ograniczeniem liczby godzin nauczanego przedmiotu, dyrekcja nie może zapewnić etatu wszystkim nauczycielom. Ponieważ skończyłam 55 lat i mam prawo do świadczenia kompensacyjnego, jestem typowana do zwolnienia. Posiadam duży dorobek zawodowy i wykonuję liczne funkcje w oświacie (ekspert ds. awansu, przewodnicząca zespołu sprawdzającego pisemne prace maturalne, wieloletni doradca metodyczny). Czy świadczenie kompensacyjne traktowane jest jako nabycie uprawnień emerytalnych? Osobiście uważam to za bardzo krzywdzące. Pozdrawiam Panią bardzo serdecznie. Zasmucona Zuzanna

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 kwietnia, 2015 o 19:43

Witam serdecznie, świadczenie kompensacyjne nie jest traktowane jako nabycie uprawnień emerytalnych. Jest to uprawnienie nauczyciela, aby skorzystać z prawa do wcześniejszego odejścia z pracy z prawem do wynagrodzenia. Świadczenie kompensacyjne jest świadczeniem przedemerytalnym, jednak zamyka drogę do powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela. Albowiem w czasie, gdy pracownik podejmie zatrudnienie w placówkach oświatowych, prawo do świadczenia ulega zawieszeniu. Nabywając prawa emerytalne można pozostawać w stosunku pracy, na świadczeniu nie. Oczywiście dla Dyrektora jest to pewna alternatywa, acz nie godziłabym się na nią. Zapraszam do kontaktu poza komentarzem, aby skorzystać z dopasowanej dla Pani porady prawnej. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna 19 maja, 2015 o 23:21

Szanowna Pani ! Trzy lata temu zostałam zwolniona z pracy w związku z likwidacją placówki . Przez pierwszy rok pobierałam zasiłek dla bezrobotnych a od dwóch lat nie pracuję ( brak wolnych miejsc pracy, zwłaszcza dla nauczycieli dyplomowanych )Spełniam prawie wszystkie warunki uprawniające mnie do pobierania świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli – brakuje mi tylko lat życia -55 W następnym roku ukończę 55 lat. Moje pytanie brzmi – czy mogę ubiegać się o przyznanie mi świadczenia kompensacyjnego mimo dwuletniej przerwy . Zaznaczam , że w tym czasie nie pracowałam nigdzie .

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 maja, 2015 o 13:19

Szanowna Pani, jeśli nie spełnia Pani przesłanki wieku to nie można nabyć uprawnień do uzyskania świadczenia kompensacyjnego. Pozostaje jednak pytanie jak wyglądają Pani lata składkowe i nieskładkowe. Jednocześnie moje zdziwienie budzi sytuacja dlaczego została Pani bez pracy, skoro organ prowadzący szkołę ma obowiązek – przy likwidacji placówki – znaleźć pracę zwalnianym nauczycielom. Zapraszam Panią do kontaktu celem dokładniejszej analizy Pani sytuacji.

Odpowiedz

Anna 12 czerwca, 2015 o 17:08

Szanowna Pani ! Organ prowadzący nie przejął się pracownikami z dwóch zlikwidowanych w tym samym czasie placówek i tylko nieliczni otrzymali ofertę pracy tymczasowej ( na zastępstwa , czyli na krótko ) . Ja mam staż 32 lat w szkole z czego rok urlop zdrowotny , 1,5 roku urlop wychowawczy , trochę zwolnień L4 więc okres 20 lat składkowych na pewno posiadam . Moje pytanie jest takie , czy w następnym roku , gdy ukończę 55 lat życia mogę ubiegać się o świadczenie kompensacyjne , czy przerwa wynikająca z braku pracy nie zamyka mi drogi do tego świadczenia . W tym czasie nigdzie nie pracowałam więc ostatnią moją placówką jest szkoła , z której zostałam zwolniona w wyniku likwidacji .

Następne pytanie , to jeśli przeszłabym na takie świadczenie ,czy przysługuje mi przynależność do funduszu socjalnego placówki , w której są emeryci z naszej byłej placówki czy już nie ? Bardzo proszę o odpowiedź . Trudno znaleźć informacje dotyczące tych tematów . Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam – Anna

Odpowiedz

Ma\lgorzata 18 czerwca, 2015 o 13:25

R\ownież jestem zainteresowana odpowiedzią na ww pytanie.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 czerwca, 2015 o 20:45

To jest jak wyżej 🙂 Pozdrawiam.

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 czerwca, 2015 o 19:19

Przerwa wynikająca z braku pracy nie zamyka drogi do świadczenia kompensacyjnego, o ile przyczyną zakończenia pracy w szkole było rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 20 KN lub wygaśnięcie stosunku pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi.
Odnośnie przynależności do funduszu socjalnego to należy szukać odpowiedzi w regulaminie działającym w danej placówce.

Odpowiedz

Anna 21 czerwca, 2015 o 12:23

Bardzo dziękuje za informacje . Pozdrawiam

Adam 27 czerwca, 2015 o 13:42

Proszę o konkret – po rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron dostanę świadczenie kompensacyjne ?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 czerwca, 2015 o 16:35

Witam Pana, zakładając, że spełnia Pan przesłanki do otrzymania świadczenia, to Pan musi wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – musi być fizyczne Pańskie podanie i prośba o zaznaczenie na świadectwie pracy, że to pracownik wystąpił o rozwiązanie umowy o pracę. Do wniosku o świadczenie kompensacyjne należy wówczas załączyć zarówno świadectwo pracy, jak i podanie o rozwiązanie umowy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Adam 27 czerwca, 2015 o 15:20

proszę o odpowiedź

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 czerwca, 2015 o 16:36

Jeśli tylko mam czas i możliwości techniczne odpowiadam na Państwa komentarze. Szybciej czasem jest zadać pytanie przez formularz i opłacenie usługi porady prawnej.

Odpowiedz

Renia 22 sierpnia, 2015 o 00:45

Witam serdecznie,
W maju 2015, do dyrektora szkoły złożyłam wniosek o rozwiązanie stosunku pracy na moją prośbę z dniem 31.08.2015 r, w związku z planowanym przejściem od września 2015 na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Pozostałe warunki wiekowe i stażowe spełniam. Proszę o wskazanie mi podstawy prawnej z KN , która powinna być podana w świadectwie pracy przy takim sposobie rozwiązania stosunku pracy, by ZUS nie zakwestionował możliwości uzyskania takiego świadczenia. Czy składając wniosek o świadczenie powinnam do ZUS dostarczyć także kopię mojego wniosku o rozwiązanie umowy. Proszę o odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 sierpnia, 2015 o 23:51

Witam, z treści świadectwa pracy winno wynikać, iż stosunek pracy ustał w związku z rozwiązaniem umowy przez pracownika – art. 23.1 KN w zw. z art. 88 KN. Czy załączyć wniosek o rozwiązanie umowy to zależy w jakim trybie umowa została rozwiązana. Jeśli za porozumieniem stron to tak. Jeśli za wypowiedzeniem to nie ma takiej konieczności. Pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

JJola 26 sierpnia, 2015 o 23:42

Witam Pania. Tez mam prośbę, aby Pani udzieliła mi odpowiedzi na moje pytania. Jestem nauczycielem z 30 letnim stażem przy tablicy. Byłam 1 rok na wychowawczym urlopie i 3 lata na urlopie ” zdrowotnym”. Jestem zatrudniona na całym etacie na podstawie mianowania, jednak stwierdziłam, że już mi jest zbyt ciężko, żeby pracować. Jakie kroki powinnam poczynić żeby przejść na świadczenie kompensacyjne ( już teraz), gdzie i jakie dokumenty złożyć? Mam skończone 55 lat. Czy dostanę też jakąś odprawę emerytalna? Czy mogę przebywać na zwolnieniu lekarskim zanim otrzymam pozytywną decyzję zatwierdzające moje przejście na kompensówke. I jeszcze jedno pytanie czy mogę to zrobić ( złożyć wniosek) w czasie trwania roku szkolnego? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź Jola

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 sierpnia, 2015 o 23:03

Szanowna Pani, musi Pani rozwiazac umowe o prace ze wskazaniem, ze rozwiazuje ja Pani w zwiazku z przejsciem na swiadczenie rehabilitacyjne. Zlozyc Pani powinna wniosek o rozwiazanie umowy o prace na mocy porozumienia stron. Powinna sie Pani trzymac terminow rozwiazywania umow okreslonych w KN – pisalam o nich na blogu. Pozdrawiam

Odpowiedz

Jan 8 września, 2015 o 15:18

Czy nauczycielowi odchodzącemu na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne przysługuje wypłata nagrody jubileuszówki na 35 lat pracy , jeżeli do tego czasu brakuje 5 miesięcy ?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 10 września, 2015 o 00:20

Witam, tak nagroda jubileuszowa winna zostać wypłacona w przypadku odchodzenia nauczyciela na świadczenie kompensacyjne bądź emeryturę. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Jan 10 września, 2015 o 10:26

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nie wspomina nic o wypłaceniu nagrody jubileuszówki , jest tu tzw. luka prawna . Czy są inne przepisy regulujące tą sprawę . Dyrektor nie chce wypłacić tej nagrody . Pozdrawiam serdecznie .

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 2 października, 2015 o 14:18

Analogicznie należy stosować przepisy dotyczące przejścia na emeryturę i wypłaty jubileuszówki według tych zasad. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Jan 21 października, 2015 o 22:14

Jaki jest przepis prawny ?

Izabella 13 września, 2015 o 16:26

Witam,

Mam 52 lata przepracowałam odpowiednią liczbę lat jako nauczyciel, placówka szkolna w której ostatnio pracowałam została zlikwidowana więc teoretycznie za 3 lata przysługiwać mi będzie świadczenie kompensacyjne. Mam możliwość podjęcia teraz pracy jako nauczyciel na kilka miesięcy na umowę na czas określony na zastępstwo. Czy po zakończeniu takiej umowy (nadal nie będę miała 55 lat) będzie przysługiwało mi świadczenie kompensacyjne gdy osiągne odpowiedni wiek czy może powinnam rozwiązać taką umowę na zastępstwo na swój wniosek? Czy może podjęcie takiej pracy na umowę na zastępstwo uniemożliwi mi otrzymanie świadczenia kompensacyjnego? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 24 września, 2015 o 14:40

Dzień dobry, dziękuję za pytanie, które powinnam skierować do porady prawnej, gdyż mam udzielić odpowiedzi indywidualnie-konkretnej, na co nie jest miejsce w komentarzach. Nie mniej musi Pani rozwiązać umowę o pracę i nie ma znaczenia z jakiej umowy tak się stanie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Agata 22 września, 2015 o 19:52

Pracowałam w ostatnich dwóch latach jako nauczyciel na umowie o zastępstwo. W tym okresie spełniłam wszelkie wymagania dotyczące uzyskania świadczeń kompensacyjnych (wiek, staż pracy etc). 1 września tego roku do pracy wracała nauczycielka zastępowana w związku z czym moja umowa traciła ważność. Zanim do tego doszło, rozwiązałam umowę o pracę na swój wniosek na drodze porozumienia stron z datą 31 sierpnia.
Na świadectwie pracy zostało zaznaczone iż stosunek pracy został rozwiązany „na wniosek nauczyciela za porozumieniem stron”. Niestety dyrektor nie podał żadnej do tego podstawy prawnej twierdząc, że to niepotrzebne. Po złożeniu wniosku do ZUS, otrzymałam wezwanie do przedłożenia „prawidłowego świadectwa zawierającego tryb oraz podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy”. Bardzo proszę o podanie stosownej podstawy prawnej, którą należy zamieścić na świadectwie pracy, ponieważ ułatwi mi to rozmowę z dyrektorem. Pozostał mi tylko tydzień na złożenie poprawnej dokumentacji w ZUS. Zaznaczam, że dyrektor jest nowy i w niektórych sprawach może nie być zorientowany.Pozdrawiam serdecznie . Agata

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 28 września, 2015 o 23:36

Dzień dobry, dziękuję za pytanie, które powinnam skierować do porady prawnej, gdyż mam udzielić odpowiedzi indywidualnie-konkretnej, na co nie jest miejsce w komentarzach. Proszę się z tym zwrócić do kadrowej. Na pewno będzie wiedziała, jaką podstawę prawną należy wpisać w świadectwo pracy, kiedy rozwiązało się umowę o pracę na mocy porozumienia stron, w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Waldemar 7 października, 2015 o 08:31

Witam
Szanowna Pani. Zamierzam przejść na świadczenie kompensacyjne z dniem 31.08.2016r. W grudniu tego roku kończę 55 lat, spełniam kryteria stażu pracy. Czytałem, że jednym z warunków jest złożenie wypowiedzenia. Ale nie bardzo rozumiem, czy istnieje obawa, że rozwiąże stosunek pracy a świadczenie z jakiś powodów nie zostanie mi przyznane?
I jeszcze jedno, podanie o wypowiedzenie złożę w maju 2016 a kiedy należy złożyć wniosek do ZUS?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 14 października, 2015 o 10:36

Witam serdecznie, po rozwiązanie Pana problemu zapraszam do kontaktu indywidualnego. Konieczne jest przeanalizowanie Pańskich umów o pracę i sporządzenie odpowiedniego rozwiązania umowy o pracę, aby nie było później problemu przy występowaniu o owe świadczenie. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Małgorzata 9 października, 2015 o 20:58

Dobry wieczór.
Szanowna Pani
Pracowałam jako nauczycielka 25 lat. Posiadam staż pracy 32 lata.
W 2014 rrozwiązałam umowę o pracę za wypowiedzeniem. Potem 1 rok byłam zatrudniona w szkole w której zachorowałam. Spowodowało to że nie przedłużono mi umowy o pracę (choroba trwała 130 dni). Obecnie jestem na zasiłku chorobowym po ustaniu zatrudnienia.
Czy będę miała prawo do świadczenia kompensacyjnego po osiągnięciu wieku 55lat ( mam 53 lata). Jeżeli tak to kiedy?
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 14 października, 2015 o 10:46

Szanowna Pani, nie udzielę Pani odpowiedzi w komentarzach. Do tego, aby uzyskała Pani właściwą poradę prawną potrzebna jest analiza Pani dokumentacji. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 22 października, 2015 o 00:18

Szanowna Pani, zapraszam do skorzystania z pomocy prawnej, bo w komentarzu nie ma miejsca na weryfikację Pani zatrudnienia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Wacław 28 października, 2015 o 22:41

do 31 sierpnia n-el na pełnym etacie, od 1 września 1/2 etatu, od 28 sierpnia na l-4, odprawę wyliczamy ze stanu do 31.08 czy od 1.09

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 31 października, 2015 o 00:09

Według stanu na 31.08.

Odpowiedz

Wacław 2 listopada, 2015 o 14:00

dziękuję , pozdrawiam W.

Odpowiedz

Bogumiła 30 października, 2015 o 13:01

Witam Panią!
Mam 33 lata pracy przy tablicy. Niestety nie mam ukończonego 55 roku życia. Mam 53 lata.Czy mogę przejść na świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli w związku z likwidacją placówki? Czy muszę czekać do ukończenia 55 lat co nastąpi za dwa lata? Pozdrawiam gorąco.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 31 października, 2015 o 00:08

Szanowna Pani, nie udzielam porad prawnych w komentarzach. Jeśli jest Pani zainteresowana rozwiązaniem Pani problemu proszę skorzystać z formularza kontaktowego. Konieczna jest analiza Pani umów o pracę i opłacenie pomocy prawnej. Natomiast bardzo proszę jeszcze raz przeczytać niniejszy artykuł i sama będzie Pani potrafiła odpowiedzieć sobie na swoje pytanie 🙂 Pozdrawiam.

Odpowiedz

Bogumiła 1 listopada, 2015 o 13:43

Witam. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Z pewnością będę w kontakcie z Panią, gdy tylko będą konkretne ustalenia ,co do placówki , w której obecnie jestem zatrudniona. Jeśli mogę jeszcze zapytać , co to takiego stan nieczynny nauczyciela. Czy on wpływa na świadczenie kompensacyjne lub emeryturę. Czy jest liczony do stażu? Jaki ma wpływ na tzw.karierę nauczyciela? Pozdrawiam gorąco i bardzo dziękuję za wszystkie informacje przekazywane nam skromnym nauczycielom.

Odpowiedz

ewa 19 listopada, 2015 o 09:57

witam Panią
mam pytanie ,
W 2016 r . kończę 55 lat , pracowałam 29 lat w szkole podstawowej od 2011r. nie pracuję miałam zawał serca ,potem udar ,byłam 14 miesięcy na rencie niestety zus odebrał mi ją ,czy mogę liczyc na świadczenia kompenscyjne ? wydaje mie sie ze wszytkie warunki spełniam, mam tylko taki dylemat gdyż w świadectwie pracy mam napisane :
STOSUNEK PRACY USTAŁ W WYNIKU :
ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA PRZEZ PRACODAWCĘ Z PRZYCZYN NIEZAWINIONYCH PRZEZ PRACOWNIKA
co Pani o tm sądzi ? z góry dziękuę
ewa

Odpowiedz

Anna 19 listopada, 2015 o 12:39

Witam:-) Mam do Pani kilka pytań:
1. Czy gmina może przekazać szkołę do prowadzenia przez stowarzyszenie, jeżeli pracują w niej nauczyciele, którym brakuje 4 lata do przejścia na świadczenie kompensacyjne? Mam tu na uwadze zapis art. 39 KP o ochronie 4 letniej przed zwolnieniem przed nabyciem praw emerytalnych i czy świadczenie kompensacyjne należy traktować jako nabycie takowych praw?
2. Czy nauczyciele, którzy dotychczas byli zatrudnieni na podstawie KN a ostatnie lata pracując w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie byli zatrudnieni z KP mogą przejść na świadczenie kompensacyjne ?
Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia 🙂

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 grudnia, 2015 o 16:28

Szanowna Pani, dziękuję za Pani komentarz. Na takie pytania jednak odpowiadam jedynie w formie odpłatnej porady prawnej. Pozdrawiam i zapraszam 🙂

Odpowiedz

Anna 8 grudnia, 2015 o 22:39

Rozumiem. Wobec tego proszę usunąć ten post, gdyż nic merytorycznego nie wnosi do dyskusji. Jest pytanie, nie ma odpowiedzi, inni nic się nie dowiedzą.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 grudnia, 2015 o 22:51

Proszę się nie obrażać, ewentualnie poprosić o napisanie takiego artykułu, a nie udzielania odpowiedzi w komentarzach. Ten, co chce się dowiedzieć, to się dowie. A raczej proszę mnie zrozumieć.

Odpowiedz

Bogusław 22 listopada, 2015 o 21:23

Dzień dobry!
W mojej szkole pracuje nauczyciel na pół etatu (podobno jego umowa stała się z automatu umową na czas nieokreślony). Ten sam nauczyciel pracuje również na pełen etat w innej szkole, której OP jest inny powiat, a która jest jego „macierzystym” miejscem pracy.
Wg dyrekcji mojej szkoły, jest ona zobowiązana zapewnić mu min 9 godzin zajęć tygodniowo, bo inaczej, gdyby znaleziono by mu np. „tylko” 4, to i tak szkoła musiałaby mu zapłacić jak za pół etatu (w tym za 5 godzin, których w rzeczywistości nie wypracowuje).
Taka sytuacja powoduje, że w mojej szkole kolejny rok tnie się ewentualne godziny ponadwymiarowe „macierzystym pełnoetatowcom”, tak żeby znaleźć te wspomniane 9 godzin. dla nauczyciela z zewnątrz.
Koniec końców ja i inni z mojej szkoły mamy po 20-21 godzin, a ktoś zadowolony ciągnie 1,5 etatu.
Czy rzeczywiście, mimo posiadania pełnego etatu w innej szkole, moja szkoła, moja dyrekcja ma związane ręce, żeby podziękować za prace za 0,5 etatu i przekazać te godziny swoim nauczycielom?
Czy posiadanie pełnego etatu w innej szkole nie jest podstawą, do „podziękowania” za pracę w niepełnym wymiarze w innej szkole (a do tego inny OP)?
Boję się, że skończy się to totalnym zejściem moim i innych do 18 godzin tyg., a pan X w tym samym czasie nadal będzie łącznie na 1,5 etatu.
Nie jest to normalne.
Proszę o odpowiedź.
Bogusław

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 grudnia, 2015 o 16:28

Szanowny Panie, dziękuję za Pana komentarz. Na takie pytania jednak odpowiadam jedynie w formie odpłatnej porady prawnej. Pozdrawiam i zapraszam 🙂

Odpowiedz

Krystyna 1 stycznia, 2016 o 22:05

Szanowna Pani,
przebywam obecnie na urlopie zdrowotnym do 21maja 2016. 22 czerwca 2016 kończę 55 lat i spełnię wszystkie warunki do świadczenia kompensacyjnego. Jeśli lekarz orzecznik stwierdzi z powodu stanu zdrowia ( problem ze strunami głosowymi- staż pracy 36 lat) brak możliwości wykonywania zawodu nauczyciela, czy wówczas podlegam jakiejś ochronie przed zwolnieniem, bo za miesiąc nabywam prawo do świadczenia kompensacyjnego?Czy ewentualne zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu zdrowotnego przedłuża mi ten urlop o czas trwania zwolnienia?
Pozdrawiam serdecznie
Krystyna
Krystyna

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 3 stycznia, 2016 o 12:48

Szanowna Pani, dziękuję za Pani komentarz. Na takie pytania jednak odpowiadam jedynie w formie odpłatnej porady prawnej. Pozdrawiam i zapraszam 🙂

Odpowiedz

ela 10 stycznia, 2016 o 22:58

Dobry wieczór.
Szanowna Pani ,
Jestem nauczycielem ,któremu przysługuje prawo skorzystania ze świadczenia kompensacyjnego .Moje pytanie : czy mogę rozwiązać umowę o pracę np.25 dnia danego miesiąca czy muszę rozwiązać ostatniego dnia miesiąca i co zyskam rozwiązując wcześniej umowę o pracę

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 11 stycznia, 2016 o 13:15

Szanowna Pani, na takie pytania odpowiadam w formie płatnej porady prawnej, gdyż potrzebuję analizy Pani umowy o pracę i dokładnego sporządzenia rozwiązania umowy o pracę. Ma to ogromne znaczenie w przypadku woli skorzystania ze świadczenia kompensacyjnego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Lucyna 21 lutego, 2016 o 19:25

Witam -planuję odejść na świadczenie kompensacyjne .Nie wiem jak powinnam napisać uzasadnienie rozwiązania stosunku pracy. Na ile wcześniej muszę takie rozwiązanie stosunku pracy złożyć u dyrekcji?
Oraz co powinna napisać moja dyrektorka w świadectwie pracy -jaki powinna podać powód ustania stosunku pracy?
Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 21 lutego, 2016 o 23:11

Dobry wieczór, a jest Pani w stanie zapłacić za tą wiedzę ? 🙂 jeśli tak, to zapraszam 🙂 z przyjemnością odpowiem. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Alicja 23 lutego, 2016 o 20:46

Witam! Moge stracić pracę z dniem 31 sierpnia 2016 r. Spełniam warunki stażowe do otrzymania kompensówki, ale 55 lat ukończę 10 września 2016.Czy posiadanie ziemi nie będzie przeszkodą w otrzymaniu świadczenia?
Pozdrawiam!

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 26 lutego, 2016 o 13:33

Dzień dobry, proszę Pani nie udzielam porad prawnych w komentarzach. Jeśli jest Pani gotowa uiścić opłatę za poradę prawną i skorzystać ze wsparcia prawnego to zapraszam. Wówczas wskażę Pani odpowiednie dla Pani rozwiązanie, a jest to ważne w Pani przypadku. Pozdrawiam.

Odpowiedz

dioda 24 lutego, 2016 o 23:29

Spieszę z ploteczką, podobno ZUS się ugiął i świadczenie komp będzie się należało po umowie terminowej.
Dobre i to!!
Jeszcze potrzebna walka o prawo do świadczenia kompensacyjnego dla starych schorowanych nauczycieli, którzy znienacka otrzymali szlaban/orzeczenie lekarza medycyny pracy i zostawali znienacka bez emerytury i środków do życia…

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 26 lutego, 2016 o 13:08

Witam serdecznie, nie ma znaczenia, czy umowa była terminowa czy nieterminowa. Ważna jest kwestia, aby to pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie przewidzianym w ustawie. Jednak za ploteczkę dziękuję i poproszę o jej głębsze szczegóły. Faktycznie jednak problemem jest sprawa odmowy dopuszczenia do pracy nauczycieli po orzeczeniu lekarza medycyny pracy. Wprawdzie wówczas należy się im odprawa, jednak może ona nie być wystarczająca.

Odpowiedz

Krystyna 26 lutego, 2016 o 22:32

Witam,mam kilka pytań odnośnie świadczenia kompensacyjnego.
1.Czy nauczyciel na świadczeniu kompensacyjnym może podjąć pracę w innym charakterze( np. specjalista d/s kadrowych) również w placówkach oświatowych? Znalazłam komentarz do tego w poradach prawnych, ale nie do końca rozumiem ten zapis: „Prawo do świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu – bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu – w razie podjęcia pracy, w tym również pracy innej niż w charakterze nauczyciela w szkołach, przedszkolach, placówkach wymienionych w art. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Jednakże ta zasada nie ma zastosowania, jeżeli nauczyciel uprawniony do świadczenia kompensacyjnego podejmie pracę inną niż w charakterze nauczyciela w placówkach wymienionych w art. 1 ust. pkt 1,4 i 5, czyli np. w Ochotniczym Hufcu Pracy. W takim przypadku nauczyciel jest rozliczany z osiąganych przychodów na ogólnych zasadach. Moje pytanie: O jakie placówki tu chodzi wymienione w pkt. 1 i 4. ?
pkt. 1 publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1a oraz pkt 2 lit. a;
pkt. 4) pracownicy zatrudnieni u pracodawców niewymienionych w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1-3, pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kierowników praktycznej nauki zawodu, posiadający kwalifikacje określone dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz wykonujący pracę dydaktyczną i wychowawczą w wymiarze przewidzianym dla tych nauczycieli; Proszę o interpretację.
Drugie pytanie: Czy nauczyciel po świadczeniu kompensacyjnym i potem przejściu na emeryturę, kiedy osiągnie odpowiedni wiek, w dalszym ciągu nie ma uprawnień do nauczania, czy traktowany jest w tym względzie jak każdy emeryt, z pełnymi prawami?
I ostatnia wątpliwość.W Art. 19 Ustawy o świadczeniach kompensacyjnych stwierdza się, że nauczyciel na świadczeniu kompensacyjnym ma prawo do świadczeń socjalny (odpisy w wysokości 5%). Pani w jednej ze swoich odpowiedzi stwierdziła, że jest to zależne od Regulaminu Świadczeń Socjalnych w szkole? Czy ten szkolny regulamin może być sprzeczny z prawem zawartym w KN i ustawie o świadczeniach kompensacyjnych?Wg mnie powinien być podstawą jego tworzenia.
Dziękuję i pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 marca, 2016 o 11:32

Szanowna Pani, widzę, że muszę omówić prawie całą ustawę o świadczeniu kompensacyjnym 🙂 zacznę od końca :
3. nauczyciel przebywający na świadczeniu kompensacyjnym korzysta ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych tak, jakby był nadal pracownikiem i nie ma tu znaczenia co jest zapisane w regulaminie. Jeśli takich zapisów nie ma w regulaminie to jest on niezgodny z przepisami prawa.
2. kiedy nauczyciel staje się emerytem w wieku emerytalnym (wcześniejszym bądź powszechnym) może podjąć pracę w charakterze nauczyciela, jeśli znajdzie pracę w takim charakterze. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń i tak, jak Pani napisała – jest traktowany jak każdy emeryt;
1. nauczyciel na świadczeniu kompensacyjnym nie może podjąć pracy w placówkach nauczania dzieci i młodzieży – tych, o których mowa w ustawie o systemie oświaty. Może natomiast pracować w placówkach nauczania dla nauczycieli, w schroniskach młodzieżowych, w placówkach dydaktycznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i kierowników praktycznej nauki zawodu.
Pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

Krystyna 5 marca, 2016 o 13:51

Dziękuję serdecznie za udzielenie odpowiedzi. Jeśli nie nadużyję Pani uprzejmości, to chciałabym jeszcze zapytać, czy będąc na świadczeniu kompensacyjnym mogłabym
1.pracować na wyższej uczelni prywatnej prowadząc zajęcia językowe, w tym kierunki nauczycielskie
2.prowadzić kursy językowe dla dorosłych lub dzieci, zlecane np. przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Urząd Pracy, Usługowe Firmy Oświatowe, firmy biznesowe , z własnej inicjatywy działalność itp.
3.założyć prywatna szkołę językową i pracować tam równie jako lektor języka obcego lub ojczystego
4.pełnić funkcję egzaminatora -sprawdzanie prac.
Z góry dziękuję za Pani komentarz i pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 7 marca, 2016 o 20:04

Jesli byłaby to wszędzie praca na własnej działalności gospodarczej to nie byłoby problemu, a tak:
1. nie można,
2. kursy jezykowe nie na podstawie umowy o pracę tak,
3. prywatna szkoła – o ile nie będzie spełniała roli publicznej to tak;
4. tak.

Najlepiej jeszcze podejść z tym pytaniem do ZUS-u.

Pozdrawiam.

Odpowiedz

Krystyna 8 marca, 2016 o 13:36

Serdecznie Pani dziękuję z udzielenie odpowiedzi.
Pozdrawiam

Aleksandra 4 marca, 2016 o 15:13

Witam, proszę o udzielenie mi informacji czy mogę przejść na świadczenie kompensacyjne (rozwiązać umowę o pracę) po stwierdzeniu niezdolności do pracy przez lekarza (mam 30 letni staż i za 5 miesięcy kończę 55 lat)

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 marca, 2016 o 00:50

Szanowna Pani, warunki przechodzenia na świadczenie kompensacyjne zostały ściśle określone w ustawie. Nie ma wśród tych przesłanek „stwierdzenia niezdolności do pracy przez lekarza”. Jeśli życzy sobie Pani konsultacji indywidualnej zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aleksandra 5 marca, 2016 o 19:22

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Chodzi mi o interpretację znalezionej przeze mnie w internecie informacji:

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyny określonej w art. 23 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela (w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy) przyznaje się odprawę pieniężną w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pracy – za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, nieprzekraczającą jednak 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Czy to oznacza, że nauczyciel spełniający wymogi wieku i stażu, ale z chorymi np. strunami głosowymi może liczyć na 6 miesięczną odprawę?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 7 marca, 2016 o 19:59

Tak, nauczyciel na mocy art. 28 Karty Nauczyciela może otrzymać wówczas sześciomiesięczną odprawę. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aleksandra 7 marca, 2016 o 21:33

Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Bożena 14 marca, 2016 o 17:45

Witam serdecznie,
Kończę 55 lat w lipcu 2016 i 33 lata pracy 1.09.2016. Czy mogę skorzystać z urlopu na poratowanie zdrowia?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 17 marca, 2016 o 11:12

Szanowna Pani, prawo do urlopu dla poratowania zdrowia nie zależy od wieku i ilości lat pracy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Hanna 31 marca, 2016 o 13:13

Witam , bardzo proszę o pomoc 7 marca złożyłam wniosek o świadczenie kompensacyjne i dziś dostałam odpowiedź , że decyzja została przesunięta , gdyż po prawie 3 letnim bezrobociu (likwidacja szkoły) załapałam się na zastępstwo jako nauczyciel bibliotekarz . Pracowałam do końca lutego br i szkoła , w której ostatnio pracowałam na świadectwie pracy napisała ,iż dosłownie pracowałam jako NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ , a nie tylko nauczyciel , tak mi powiedziała pani z ZUS . ZUS wystąpił z pismem aby szkoła się określiła czy byłam nauczycielem , czy nauczycielem ,,bibliotekarzem”, jeżeli to drugie to raczej mi się nie należy , bo ostatnio nie pracowałam przy tablicy tylko w bibliotece szkolnej do czego mam uprawnienia i teraz jeżeli szkoła napisze n-l bibliotekarz to mogę odwoływać się do sądu( na rozpatrzenie będę czekać pewnie z pół roku ) , przez ten czas tyn ze ściany jeść i jeszcze zależy jak sąd zdecyduje . Pozostałe warunki spełniam , oprócz tego roku mam 34 lata stażu wszystkie przy tablicy , wiek 10 kwietnia skończę 56 lat , poza szkołą nigdzie nie pracowałam. Błagam o odpowiedż czy ZUS może mi dać decyzję odmowną , co mogę z tym zrobić. Serdecznie pozdrawiam Hanna Kwiatkowska

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 kwietnia, 2016 o 19:44

Dobry wieczór, niestety ZUS może wydać decyzję odmowną i wówczas trzeba będzie kierować sprawę do sądu. Jest kilka kwestii, jakie należałoby rozstrzygnąć i wtedy podejmować decyzję. Zapraszam do skorzystania z płatnej porady prawnej. Pozdrawiam.

Odpowiedz

kRYSTYNA 12 kwietnia, 2016 o 19:21

WITAM!
MAM TAKI PROBLEM.OTÓŻ W TYM ROKU KOŃCZY KADENCJĘ DYREKTOR NASZEJ SZKOŁY I PRAWDOPODOBNIE NIE BĘDZIE STARTOWAŁA W KOLEJNEJ KADENCJI.JA PRACUJĘ JAKO NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ MIANOWANY JUŻ 9 LAT W TEJ SZKOLE (ORAZ 2,5 ROKU PRACOWAŁAM JAKO NAUCZYCIEL) I NA TO MIEJSCE CHCE PRZEJŚĆ BYŁA DYREKTOR TWIERDZĄC, ŻE MA TAKIE PRAWO,IŻ Z TEGO STANOWISKA STARTOWAŁA NA DYREKTORA.CZY MOŻE SKIEROWAĆ MNIE NA INNE STANOWISKO BEZ MOJEJ ZGODY( ALBO NAUCZANE POCZĄTKOWE, ALBO DO PRZEDSZKOLA)? PROSZĘ O ODPOWIEDŹ, GDYŻ MAM MIEĆ ROZMOWĘ NA DNIACH Z TĄ PANIĄ.POZDRAWIAM

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 kwietnia, 2016 o 13:01

Szanowna Pani, nie udzielam porad prawnych w komentarzach. Jeśli jest Pani zainteresowana to zapraszam do formularza kontaktowego i skorzystania z płatnej porady prawnej. Pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

Daniela 28 kwietnia, 2016 o 17:37

Ma 35 lat pracy,53 lata.szkoła ma przejść z KN na prowadzoną przez fundację,czy jeśli zostanę mogę liczyć na świadczenie fundacyjne gdy skończę 55 lat

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 4 maja, 2016 o 13:28

Dzień dobry, nie wiem co to jest świadczenie fundacyjne, więc nie mogę się odnieść do postawionego pytania. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Daniela 12 maja, 2016 o 15:44

Szkoła od września przechodzi pod fundację.Czy jeśli zostanę to w wieku 55 lat mogędostać świadczenie kompensacyjne-mam 53 lata i 5 lat pracy.

Odpowiedz

Daniela 12 maja, 2016 o 15:45

Szkoła od września przechodzi pod fundację.Czy jeśli zostanę to w wieku 55 lat mogędostać świadczenie kompensacyjne-mam 53 lata i 5 lat pracy.Tam pomyłkowo napisałam fundacyjne zamiast kompensacyjne.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 maja, 2016 o 20:00

Dobry wieczór, po poradę w konkretnej sprawie – własnej – zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego i płatnej porady prawnej – nie udzielam porad prawnych w komentarzach 🙂

Odpowiedz

Izabela 29 kwietnia, 2016 o 11:30

Szanowna Pani.
Jestem nauczycielem przedszkola z 37-letnim stażem pracy. W kwietniu 2017 r. skończyłam 58 lat. Spełniam warunki uprawniające do świadectwa kompensacyjnego. Obecnie przebywam na urlopie dla poratowania zdrowia (do 31 sierpnia 2016 r.). Mam pytanie do Pani:
1.
Czy z dniem 1 stycznia 2017 r. mogę przejść na świadczenie kompensacyjne? Jakie muszę podjąć w tym celu kroki?
2.
Czy przechodząc na świadczenie przysługuje mi odprawa i w jakiej wysokości?
Z góry dziękuję i pozdrawiam Izabela Zielińska.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 4 maja, 2016 o 13:17

Szanowna Pani, to nie temat na komentarz 🙂 zapraszam do skorzystania z płatnej porady prawnej. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Renata 10 maja, 2016 o 08:32

Jestem nauczycielem bibliotekarzem zatrudnionym na pełny etat. W tym roku kończę 55 lat i chciałabym odejść na świadczenie kompensacyjne. Spełniam wymagania stażowe( posiadam32 lata pracy w szkole, z czego 23 lata na stanowisku nauczyciela bibliotekarza). Kiedy zasięgałam porady w ZUS, nie otrzymałam jednoznacznej odpowiedz, że takie świadczenie mi przysługuje. Wątpliwości budzi moja praca w bibliotece szkolnej. Stosunek pracy będę miała rozwiązany z dniem 31 sierpnia na podstawie artykułu 20 Karty Nauczyciela.
Będę wdzięczna za udzielenie mi odpowiedzi.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 10 maja, 2016 o 17:32

Szanowna Pani, zaznaczam, iż nie udzielam porad prawnych w komentarzach. Proszę przyjrzeć się swojej umowie o pracę, jakie ma Pani wpisane tam stanowisko pracy. Należy również odpowiednie rzeczy wpisać w świadectwo pracy, to może pomóc w ZUSie. Jeśli jednak chce Pani zasięgnąć porady prawnej zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Renata 10 maja, 2016 o 19:41

W swoim artykule napisała Pani, że świadczenie kompensacyjne przysługuje również bibliotekarzom zatrudnionym w szkole.W swojej umowie mam wpisane nauczyciel bibliotekarz. Czy może Pani powiedzieć jakie informacje należy wpisać do świadectwa pracy, które pomogą w ZUSie. Chcę zasięgnąć porady prawnej i swój list zamieściłam również w kontaktach. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Renata 10 maja, 2016 o 20:17

Nie bardzo wiem w jaki sposob to zrobic i ile kosztuje porada prawna w mojej sprawie?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 10 maja, 2016 o 19:44

Tyle, że porady prawne są płatne 🙂

Odpowiedz

Renata 10 maja, 2016 o 20:19

Nie bardzo wiem w jaki sposób to zrobić i ile kosztuje porada prawna w mojej sprawie?

Odpowiedz

jola 15 maja, 2016 o 23:08

Witam.Mam pytanie – cz jak zostanę zwolniona z pracy z Art.20 KN, dostanę 6 miesięczną odprawę to czy będę mogła przejść na kompensacyjną (mam 55 lat i 30 lat pracy), czy nie dostanę kompensacyjnej po zwolnieniu? Proszę o informację o ile można. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 maja, 2016 o 19:59

Dobry wieczór, po poradę w konkretnej sprawie – własnej – zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego i płatnej porady prawnej – nie udzielam porad prawnych w komentarzach 🙂

Odpowiedz

Jola 15 maja, 2016 o 23:19

I jeszcze czy jak zostanę zwolniona z art.20 KN – odstanę 6 miesięczną odprawę to czy jeszcze dostanę drugą odprawę 3 miesięczną za przejście na kompensacyjną? Pozdrawiam J

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 maja, 2016 o 19:59

Dobry wieczór, po poradę w konkretnej sprawie – własnej – zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego i płatnej porady prawnej – nie udzielam porad prawnych w komentarzach 🙂

Odpowiedz

Gosia 23 maja, 2016 o 19:57

Witam Panią. Jestem nauczycielem przedszkola, 1 września będę miała 34 lata pracy, również we wrześniu będę kończyła 55 lat. Chce odejść na świadczenie kompensacyjne od 1 września 2017 roku. Mam pytania : 1. Do kiedy mam złożyć wypowiedzenie, żeby otrzymać nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy ? , 2. Gdybym zdecydowała się od 1 września 2017 roku na urlop zdrowotny, to czy musiałabym wrócić do pracy 1 września 2018 roku, zeby przepracowac jeden rok, czy mogłabym przebywając na urlopie złożyć wypowiedzenie i przejść na świadczenie kompensacyjne.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 30 maja, 2016 o 21:31

Szanowna Pani, nie mam możliwości udzielenia Pani odpowiedzi w komentarzu. Nie wiem, kiedy ma Pani prawo do nagrody jubileuszowej, jak i czy przysługuje Pani prawo do świadczenia kompensacyjnego. Proszę pamiętać, że musi minąć rok pracy pomiędzy urlopem dla poratowania zdrowia, a świadczeniem kompensacyjnym. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Gosia 6 czerwca, 2016 o 23:22

Bardzo dziękuję za odpowiedź w srawie przerwy między urlopem dla poratowania zdrowia , a świadczeniem kompensacyjnym. Jeżeli chodzi o nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy. Pracę rozpoczęłam 1 września 1982 roku. We wrześniu 2016 roku kończę 55 lat. Interesuje mnie w jakim terminie mam złożyć wypowiedzienie, chodzi mi o przyszły rok szkolny 2016/ 2017 , żeby przejść na świadczenie i otrzymać nagrodę jubileuszową. Przypominam, że pracuje w przedszkolu.

Odpowiedz

Krystyna 27 maja, 2016 o 10:43

Dzień dobry Pani 🙂
Mam 31- letni staż pracy nauczycielskiej na pełnym etacie w liceum (w tym dwa roczne urlopy na poratowanie zdrowia) i 57 lat. Sytuacja osobista (całodzienna opieka nad chorym) zmusza mnie do przerwania pracy – chciałabym skorzystać z „furtki” jaką jest przedemerytalne nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Czy to prawda, że nie mogę tego zrobić bezpośrednio po rocznym urlopie na poratowanie zdrowia (właśnie na nim przebywam) ? Jeśli nie, to na jaki najkrótszy czas muszę wrócić do szkoły? Bardzo proszę o mailową odpowiedź, myślę, że jest ona ważna dla wielu osób w trudnej, jak moja, sytuacji finansowej i osobistej. Konsultant z ogólnopolskiej infolinii ZUS -owskiej nie potrafił odpowiedzieć na moje pytanie. Z góry dziękuję za odpowied, licząc na zrozumienie i życzliwość. Pozdrawiam KJ

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 30 maja, 2016 o 21:20

Szanowna Pani, ponieważ nauczycielskie świadczenie kompensacyjne traktowane jest jak wcześniejsza emerytura, to zgodnie z art. 73 KN można przejść na emeryturę po roku od zakończenia urlopu dla poratowania zdrowia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dorota 13 czerwca, 2016 o 14:18

„Oczywiście, że możesz przejść od razu na swiadczenie kompensacyjne. Najlepiej rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia stron.” znalezione w sieci z dn.22/04/2015

Jak to jest właściwie? Można czy nie można ?

Odpowiedz

Dorota 17 czerwca, 2016 o 04:46
Karolina Sikorska-Bednarczyk 24 czerwca, 2016 o 12:54

Przejść na emeryturę można, jednak nie można udzielić urlopu dla poratowania zdrowia, jeśli nauczycielowi brakuje mniej niż rok do nabycia praw emerytalnych.
art. 73 ust. 2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

Odnośnie różnych interpretacji to jest to normalne. System prawa kształtuje się przez przepisy, ich interpretacje i orzecznictwo sądowe. Czasem tylko ono, o ile jest spójne może pewien problem rozwiązać.

Pozdrawiam.

Karolina Sikorska-Bednarczyk 24 czerwca, 2016 o 12:51

Witam serdecznie, oczywiście, że można. Przejść na świadczenie można także wtedy, kiedy rozwiązano z nauczycielem stosunek pracy z przyczyn organizacyjnych. Po prostu przejście po stanie nieczynnym jest korzystniejsze 🙂 Pozdrawiam.

Odpowiedz

Krystyna 30 maja, 2016 o 21:45

Bardzo Pani dziękuję za odpowiedź, serdecznie pozdrawiam. K

Odpowiedz

Lucyna 24 czerwca, 2016 o 12:42

Który przepis KN określa obowiązek przepracowania roku po zakończeniu urlopu zdrowotnego aby uzyskać prawo do emerytury?. Art. 73 KN nie zawiera takiego zapisu. Pozdrawiam Lucyna.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 24 czerwca, 2016 o 12:50

art. 73 ust. 2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ela 24 czerwca, 2016 o 16:14

Czy świadczenie kompensacyjne może otrzymać nauczyciel bibliotekarz z biblioteki pedagogicznej?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 28 czerwca, 2016 o 00:06

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zwanego dalej
świadczeniem kompensacyjnym, przysługuje nauczycielom w rozumieniu ustawy.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy, świadczenie kompensacyjne mogą
uzyskać nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w
następujących placówkach:
• publicznych i niepublicznych przedszkolach,
• szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
• publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego,
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
• młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
• specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
• ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu
głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych zgodnie z
odrębnymi przepisami, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z
niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku: rocznego
przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym
zorganizowanym w szkole podstawowej), obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
• placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki
poza miejscem stałego zamieszkania.

Odpowiedz

Daniela 6 lipca, 2016 o 10:31

Ma 35 lat pracy i 53 lata,pracowałam w szkole samorządowej.Szkoła w Byszwałdzie od września będzie prowadzona przez Fundację Warmii i Mazur w Iławie,czy jeśli zostanę mogę przejść na świadczenie kompensacyjne w wieku 55 lat.A jeśli odejdę to czy mogę pobierać zasiłek dla bezrobotnych i w wieku 55 lat dostać świadczenie kompensacyjne.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 14 sierpnia, 2016 o 14:24

Szanowna Pani, nie udzielam porad prawnych w komentarzach.

Odpowiedz

Gosia 27 września, 2016 o 18:06

Witam, jestem na świadczeniu kompensacyjnym i jest ono bardzo niskie. Czy jeżeli osiągnę wiek emerytalny to zus przeliczy jeszcze raz wysokość emerytury. Czy jest szansa, że będzie wyższa? Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 października, 2016 o 23:24

Szanowna Pani, świadczenie kompensacyjne stanowi procent emerytury. Dopiero jak nabędzie Pani uprawnienia emerytalne okaże się, czy Pani emerytura będzie wyższa. Należy mieć nadzieję, że tak. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ewa 20 października, 2016 o 21:18

Dobry wieczór Pani, jestem na swiadczeniu kompensacyjnym od lipca 2015 roku. Dostałam propozycje powrotu do pracy. W zwiazku z tym swiadczenie zostaloby zawieszone. Mam pytanie…jesli wydarzy sie cos …nie wiem ze zdrowiem na przykład czy wtedy moge ponownie pobierac swiadczenie czy juz do emerytury bede musiała pracowac. Muszę to wiedziec. Bardzo proszę o odpowiedz.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 października, 2016 o 22:45

Szanowna Pani, zaznaczając, że nie udzielam porad prawnych w komentarzach to w obowiązujących przepisach nie ma żadnych przeciwwskazań, aby nie wrócić na zawieszone świadczenie kompensacyjne. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ewa 13 grudnia, 2016 o 10:48

Witam,

Jestem nauczycielem mianowanym, w marcu 2017r. mam 30 lecie pracy zawodowej w tym 28 lat w szkole. Nabyłam prawa emerytalne- kompensacyjne. Od stycznia 2017r. przechodzę do nowej pracy ( nie w szkole) na umowę o pracę. Chciałabym nie stracić nabytych praw do emerytury kompensacyjnej i zatrudnić się w szkole na część etatu. Jaka to musi być część etatu? Czy w takiej sytuacji- zwolnienia i przejścia do innej pracy niepedagogicznej, a jednocześnie pracując jako wykładowca w innej szkole nie stracę uprawnień kompensacyjnych? Dziękuję za pomoc.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 grudnia, 2016 o 02:23

Szanowna Pani, proszę wybaczyć, jednak nie mam możliwości udzielenia Pani odpowiedzi w komentarzu. Jeśli potrzebuje Pani odpowiedzi na swoje pytania zapraszam do skorzystania z odpłatnej porady prawnej – poprzez formularz kontaktowy bądź e-mail. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Teresa 31 grudnia, 2016 o 21:41

Dwie interpretacje:
1.Proszę pamiętać, że musi minąć rok pracy pomiędzy urlopem dla poratowania zdrowia, a świadczeniem kompensacyjnym.

Krystyna Maj 27, 2016 o 10:43
Dzień dobry Pani
Mam 31- letni staż pracy nauczycielskiej na pełnym etacie w liceum (w tym dwa roczne urlopy na poratowanie zdrowia) i 57 lat. Sytuacja osobista (całodzienna opieka nad chorym) zmusza mnie do przerwania pracy – chciałabym skorzystać z „furtki” jaką jest przedemerytalne nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Czy to prawda, że nie mogę tego zrobić bezpośrednio po rocznym urlopie na poratowanie zdrowia (właśnie na nim przebywam) ? Jeśli nie, to na jaki najkrótszy czas muszę wrócić do szkoły? Bardzo proszę o mailową odpowiedź, myślę, że jest ona ważna dla wielu osób w trudnej, jak moja, sytuacji finansowej i osobistej. Konsultant z ogólnopolskiej infolinii ZUS -owskiej nie potrafił odpowiedzieć na moje pytanie. Z góry dziękuję za odpowiedz, licząc na zrozumienie i życzliwość. Pozdrawiam KJ
ODPOWIEDZ
Karolina Sikorska-Bednarczyk Maj 30, 2016 o 21:20
Szanowna Pani, ponieważ nauczycielskie świadczenie kompensacyjne traktowane jest jak wcześniejsza emerytura, to zgodnie z art. 73 KN można przejść na emeryturę po roku od zakończenia urlopu dla poratowania zdrowia. Pozdrawiam.
2.
https://www.portaloswiatowy.pl/emerytury-w-oswiacie/przejscie-na-swiadczenie-kompensacyjne-w-trakcie-urlopu-zdrowotnego-10713.html

• Strona główna
• Płace w oświacie
• Emerytury w oświacie
Przejście na świadczenie kompensacyjne w trakcie urlopu zdrowotnego

Agnieszka Rumik-Smolarz
Radca prawny, specjalista prawa oświatowego
Data publikacji:16 stycznia 2014 r.

Pytanie: Czy można odejść na świadczenie kompensacyjne w trakcie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia?
Odpowiedź: Tak, nie ma ku temu przeszkód.
… dokonałam skrótu dla jasności problemu – interpretacji
…Świadczenie kompensacyjne nie jest bowiem uprawnieniem emerytalnym, które wpływa na długość trwania urlopu dla poratowania zdrowia.
Tylko nabycie prawa do emerytury nauczycielskiej oraz emerytury na zasadach ogólnych ma wpływ na długość trwania tego urlopu (wyrok Sądu Najwyższego z 26 marca 2007r. I PK 262/06).
Nie ma prawnych przeszkód do rozwiązania przez nauczyciela stosunku pracy w trakcie urlopu zdrowotnego w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne.
• ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800 ze zm.) – art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 2;
• ustawa z 26 stycznia 1983 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zm.) – art. 73;
• wyrok Sądu Najwyższego z 26 marca 2007r. (I PK 262/06).
Agnieszka Rumik
radca prawny

Odpowiedz

Teresa 31 grudnia, 2016 o 21:43

Życzę w Nowym Roku 2017 zdrowia i szczęścia, wszelkiej pomyślności na niwie osobistej i zawodowej – Teresa B.

Odpowiedz

Ewa 10 marca, 2017 o 15:04

Witam serdecznie.
Jestem nauczycielem dyplomowanym. Chciałabym w 2017 roku przejść na świadczenie kompensacyjne. Spełniam warunek stażu pracy , który wynosi 30 lat na pełen etat. Warunek wieku 55 lat spełnię pod koniec września 2017r. Proszę powiedzieć do kiedy powinnam złożyć wniosek o rozwiązanie umowy, by przejść na świadczenie kompensacyjne tuż po osiągnięciu wieku? Jaki powinien to być wniosek? Dziękuję i pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 marca, 2017 o 23:25

Dobry wieczór, po pomoc prawną zapraszam do formularza kontaktowego lub na pocztę e-mailową (kancelariabatna@wp.pl). Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ewa 10 marca, 2017 o 17:59

Witam serdecznie.
Jestem nauczycielem dyplomowanym. Chciałabym w 2017 roku przejść na świadczenie kompensacyjne. Spełniam warunek stażu pracy , który wynosi 30 lat na pełen etat. Warunek wieku 55 lat spełnię pod koniec września 2017r. Proszę powiedzieć do kiedy powinnam złożyć wniosek o rozwiązanie umowy, by przejść na świadczenie kompensacyjne tuż po osiągnięciu wieku? Jaki powinien to być wniosek? Dziękuję i pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 marca, 2017 o 23:25

Dobry wieczór, po pomoc prawną zapraszam do formularza kontaktowego lub na pocztę e-mailową (kancelariabatna@wp.pl). Pozdrawiam.

Odpowiedz

m 14 maja, 2017 o 18:10

Witam,
mam pytanie czy świadczenia kompensacyjne należą się również nauczycielom akademickim ?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 czerwca, 2017 o 13:09

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne jest rodzajem świadczenia przedemerytalnego przysługującego tylko i wyłącznie nauczycielom (w tym dyrektorom). Jest to świadczenie, które przysługuje tylko do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje nauczycielom zatrudnionym w: publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
Z powyższego wyliczenia wynika, że ze świadczenia kompensacyjnego nie mogą skorzystać nauczyciele szkół niepublicznych, jak i szkół wyższych.

Odpowiedz

Katarzyna 8 maja, 2018 o 11:43

Witam,
czy świadczenie przysługuje także w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem Dyrektora ze względu na brak zdolności do pracy?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 maja, 2018 o 13:14

Dzień dobry, niestety nie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Bogusława 25 kwietnia, 2020 o 15:59

Dzień dobry,
W połowie września 2020r. chcę odejść na świadczenie kompensacyjne. Obecnie tzn. w kwietniu 2020r. posiadam dwie umowy o pracę, w różnych szkołach. Jedna umowa kończy się 26 czerwca, z dniem zakończenia zajęć szkolnych. Druga umowa jest na czas nieokreślony (po wypowiedzeniu zmieniającym). Umowę na czas nieokreślony chcę rozwiązać w połowie września, gdyż wtedy kończę 55 lat i chcę ją rozwiązać na mocy porozumienia stron z wpisem na świadectwie pracy ” Na prośbę pracownika”, bo takie są wymogi ZUS-u. Mam pytanie, czy na 2-gim świadectwie pracy , gdzie umowa sama rozwiąże się w czerwcu też muszę mieć wpis ” Na prośbę pracownika”? Co by znaczyło, że muszę poinformować również dyrektora tej placówki, że wybieram się na świadczenie kompensacyjne. I jeśli tak, to czy muszę mu o tym powiedzieć m-c wcześniej( umowę z tą szkołą podpisałam w połowie wrześniu tego roku szkolnego).
Pozdrawiam serdecznie i proszę o odpowiedź

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 30 kwietnia, 2020 o 01:03

Zapraszam do kontaktu przez formularz kontaktowy. Nie mam możliwości udzielenia indywidualnej porady w komentarzu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Bogusława 12 lipca, 2020 o 14:31

Dzień dobry,
Chciałam jeszcze zapytać, czy powinnam otrzymać świadczenie kompensacyjne, jeśli będę kontynuowała pracę w szkole w wymiarze tylko 1-nej godziny tygodniowo na czas nieokreślony(po wypowiedzeniu zmieniającym),a drugim miejscem mojej pracy będzie praca nie związana ze szkołą? Następnie tuż przed przejściem na świadczenie kompensacyjne zrezygnuję z pracy nie związanej ze szkołą i pozostanę tylko na pracy w szkole przy 1- nej godzinie?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 lipca, 2020 o 00:46

W czasie śwadczenia kompensacyjnego nie można pracować w placówkach oświatowych, nawet w wymiarze 1 godziny.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: