Warunki pracy nauczyciela

Pełnienie obowiązków wychowawcy klasy jest obowiązkiem nauczyciela. To dyrektor powierza ten obowiązek. W ten sposób są realizowane zadania statutowe szkoły w ramach czasu pracy nauczyciela (art. 7 ust. 1 KN w zw. z art. 100 Kp, art. 42 ust. 2 pkt 2 KN). W związku z tym ewentualne przyczyny odmowy przyjęcia wychowawstwa klasy może określać […]

Witaj z Cypru 🙂 jak tu pięknie ….  Mimo urlopu nie zapominam o Was i o prawie oświatowym 🙂 Jeszcze przed wyjazdem przeczytałam, że: Nauczyciele w związku z likwidacją godzin karcianych nie będą pracować dłużej. Pojawiły się takie obawy w związku z nowym brzmieniem przepisu art. 42 KN. Po likwidacji określonej ilości godzin pojawiło się, zdaniem […]

Szukając materiałów do pracy doktorskiej (nie wiem czy pisałam, że jest o tematyce mobbingu?), natknęłam się na ciekawą publikację na temat warunków pracy nauczycieli. Publikacja ta, autorstwa Jacka Pyżalskiego i Doroty Merecz, dotyka zagadnień stresu, mobbingu i wypalenia zawodowego nauczycieli. Autorzy potwierdzają w niej, niestety, że współczesny nauczyciel jest wypalony zawodowo, nękany mobbingiem zarówno ze […]